„Ze strany zastupitelstva jsme žádné doplňující náměty k našemu návrhu řešení nedostali, je velmi pravděpodobné, že do konce roku restrukturalizace obchodních společností města neproběhne,“ potvrdil místostarosta Stanislav Marek.

S návrhem, aby byla provedena transformace tří společností s ručením omezeným, které město vlastní, přišlo nové vedení už po volbách. O tom, zda bude Novoměstská správa budov, Technické služby a Lesy a zeleň fungovat v současné podobně nebo dojde k jejich sloučení či převedení pod úřad, mělo rozhodnout nové zastupitelstvo.

To se však k řešení nemá. Zatímco Technické služby patří díky tomu, že provozují stavební činnost, mezi ziskové organizace, se stížnostmi se potýká Novoměstská správa budov.

„Pokud se týká Novoměstské správy budov, tam jsou stížnosti dlouhodobé,“ uvedla už dříve starostka Zdeňka Marková. Spokojeno není město ani s činností společnosti Lesy a zeleň. „Už na jaře rada města doporučina zrušení této společnosti, může se stát, že na říjnovém jednání se zastupitelé vyjádří alespoň k této otázce,“ připustil Stanislav Marek.