Přijímá převážně bývalé zaměstnance, kteří odešli do starobního důchodu, a to na pracovních místech, jaká zastávali před odchodem do penze.

ŽĎAS se setkává s velkým zájmem o zaměstnávání lidí ve starobním důchodu. Výdělek v důchodu je samozřejmě podmíněn zdravotním stavem jedince.

Obzvlášť fyzicky náročné práce, kterou vyžaduje ŽĎAS, jsou schopni jen důchodci se stále pevným zdravím. Hlavně bývalé zaměstnance v důchodu zaměstnává i firma ODAS.

„Máme asi dva nebo tři, práce u nás je náročná, proto zájem není až tak velký,“ sdělila Iva Zeroniková, manažerka společnosti.

Důchodci, kteří se rozhodnou si v ODASu přivydělat, jsou placení stejně jako ostatní zaměstnanci. V pekárně Enpeka důchodci pracují jako brigádníci.

Podle Okresní správy sociálního zabezpečení mohou důchodci uzavřít pracovní smlouvu jenom na dobu určitou maximálně na jeden rok, pak je možno smlouvu prodloužit na dalších 365 dní.

 

Lucie Pátková