„O tomto víkendu přemístíme firmu do jedné z uvolněných hal PKS. Společně jsme uzavřeli smlouvu na tři roky," potvrdil Vladimír Matějka.

„Co se týká města, které je majoritním vlastníkem Sattu, s tím jsme se nedohodli. Hodlám podat na vedení Žďáru nad Sázavou žalobu. Přišel jsem kvůli výpovědi z nájmu o zakázky za několik desítek milionů korun a tím, že jsem je musel odmítnout i o dobré jméno firmy. Navíc jsem byl nucen pozastavit příjímání nových zaměstnanců," prohlásil Vladimír Matějka.

V nájmu byl v Sattu podle svých slov Matějka od roku 2008, ročně platil tři čtvrtě milionu korun. V dílně VM Car je zaměstnáno kolem 20 osob, nepřímo je na ni však navázáno další asi 60 lidí v jiných podnicích.

Lomoz, který vycházel z areálu dílny VM Car, obtěžoval majitele domků na Klafaru natolik, že sepsali petici. Tu vloni, opatřenou dvaapadesáti podpisy, předali úředníkům městského úřadu. Podle místostarosty Jaromíra Brychty, jenž je rovněž předsedou představenstva Sattu, nezjistili ale pracovníci hygienické stanice na základě měření hluku žádné pochybení.

„Ozval se ale stavební úřad, že jsou tam pro výrobu využívány i skladovací prostory," řekl Brychta.

Podle vyjádření vedení radnice nebude vadit, když po odstěhování VM Car zůstane areál prázdný a bude se delší dobu hledat vhodný nájemce. „Přece se zase nepostavíme před problém, že v něm bude ekonomicky výhodný byznys, ale budou si stěžovat lidé," tvrdí starostka Dagmar Zvěřinová.

Firma PKS před několika lety značně rozšířila výrobní prostory vybudováním nové moderní haly na výrobu oken. „Díky tomu jsme byli schopni přeskupit výrobní a skladové plochy tak, že jsme mohli vyhovět žádosti místostarosty Jaromíra Brychty a VM Car Czech, a umožnit i nadále této firmě podnikání a zaměstnávání ve Žďáře," uvedl Petr Podaný, personální a správní ředitel PKS Holding.