„Jde o účelovou investiční dotaci. Farnost plánuje zrealizovat nátěr střechy nad lodí kostela svatého Václava a v plánu má také zrestaurování dvou zpovědnic,“ prozradil plány novoveselské farnosti tamní starosta Zdeněk Křivánek.

Veškeré práce na obnově svatostánku vyjdou na částku pohybující se okolo šesti set tisíc korun. Kromě městyse by se na financování měl formou dotace spolupodílet také Kraj Vysočina. „Farnost požádá také o krajskou dotaci. Kraj ale má podmínku, pokud dotaci poskytne, musí s financováním pomoci také obec, v níž se památka nachází. Takže nepsaným pravidlem je, že farnosti pravidelně přispíváme,“ vysvětlil Zdeněk Křivánek.

Městys podporuje farnost finančně rok co rok. Jedna z největších akcí, kterou novoveselští farníci zrealizovali, se uskutečnila před dvěma lety, kdy bylo nutné obnovit kopuli věže.