Podle faráře Zdeňka Šorma z novoměstského farního sboru nakupují v rámci fairtrade jednak kávu pro posezení po bohoslužbách, jednak prodávají výrobky s tímto označením na adventním jarmarku společně s produkcí některých středisek Diakonie a s výrobky členů sboru. „Výtěžek z prodeje je věnován na projekt adopce na dálku," uvedl Šorm s tím, že podpora fairtrade jim, jako každé dobré dílo, přináší starost i radost. „Starosti s dopravou a prodejem výrobků, radost z toho, že jsou smysluplné i z jejich krásy," dodal farář.

Splnit pět kritérií

K získání titulu musí žadatelé splnit hned pět kritérií, mezi něž patří například oficiální podpora fairtrade, využívání fairtradových produktů pro vlastní spotřebu, zařazení tématu fairtrade do bohoslužeb a modliteb nebo pořádání akcí pro širší veřejnost na jeho podporu. Kampaň je otevřená všem církvím a náboženským společnostem. „Tato kampaň představuje pro sbory a farnosti jednoduchý nástroj jak prakticky propojit duchovní život s každodenní spotřebou. Není-li nám lhostejný život pracovníků a farmářů v rozvojových zemích, pak si můžeme vybrat takové produkty, u kterých máme jistotu, že jejich výrobci žijí a pracují v důstojných podmínkách," vysvětluje za organizaci Fairtrade Česká republika Hana Chorváthová.

Certifikát Fairtradové církevní zařízení získal v Kraji Vysočina, na Třebíčsku, rovněž Dům svatého Antonína, který provozuje Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Moravských Budějovicích. Dále jde o sbory Českobratrské církve evangelické z Proseče u Skutče a z Hradiště na Chrudimsku, Jablonce nad Nisou a ze Zlína.

V západní Evropě je Fairtradových církví řada. V Anglii je do podpory zapojeno přes 4000 kostelů, sborů a farností. Kromě křesťanské církve jsou ve Velké Británii Fairtradové synagogy, mešity nebo buddhistické a hinduistické chrámy.