„Otevření tak zásadního oddělení s sebou samozřejmě neslo některé drobné problémy, ale je možné říci, že se provoz zaběhl překvapivě hladce," uvedl primář Dušan Mach.

Počet pacientů, kteří se na urgentní příjem dostanou, vzrůstá, ovšem ne všichni jsou skutečně v ohrožení zdraví či života. Někteří lidé se mylně domnívají, že urgentní příjem je čtyřiadvacetihodinová služ-ba, kam se večer staví, když nestihli přes den zajít k praktickému lékaři, třeba i s déle trvajícím zdravotním problémem, a která plní podobnou úlohu jako třeba Lékařská služba první pomoci (LSPP). Ta v nemocnici také funguje. „Někteří pacienti však rovněž chtějí obejít standardní objednávání k nemocničnímu specialistovi a dostat se k němu přes urgentní příjem mimo pracovní dobu," poznamenal primář.

Akutním příjmem by měli projít všichni akutně nemocní pacienti se zdravotními problémy, jejichž řešení nesnese odkladu.

Primárně je určen pro příjem nemocných, již jsou do nemocnice přivezeni sanitkami, a těch, kteří jsou vážně ohroženi na životě a zdraví mimo ordinační hodiny praktického lékaře.

„Výjimku tvoří akutní nechirurgičtí dětští pacienti, kteří míří rovnou na dětské oddělení, a pacientky s akutními gynekologickými potížemi," sdělil mluvčí nemocnice Roman Kratochvíl.

Tím, že se na pracovišti emergency objevují i pacienti, jejichž zdravotní stav okamžité specializované vyšetření nevyžaduje, může docházet k prodloužení čekací doby pro ostatní.

Sloužící zdravotnický tým totiž současně zajišťuje rovněž příjem všech rychlých sanitních vozů. Ty k oddělení najíždějí zezadu, může jich přijet také několik najednou a vezoucích pacienty akutně ohrožené na životě, u nichž odborná lékařská pomoc nestrpí prodlevu. Těm se ihned věnuje lékař v příjmovém sále vybaveném šesti lůžky, a po prvotním vyšetření pacienta rozhodne, zda nemocný bude přeložen na anesteziologicko- -resuscitační oddělení, nebo na jednotku intenzivní péče, případně zda bude hospitalizován na jiném oddělení či převezen na specializované pracoviště jiného zdravotnického zařízení.

„Znám pár takových lidí, kteří jdou raději pozdě večer do nemocnice než ráno do fronty někam do ordinace. Ví, že je nevyhodí, no tak to využívají. Mně by třeba bylo trapné tu službu takhle zneužívat, ale lidé jsou různí," myslí si Jana Punčochářová z Nového Města na Moravě.

Kraj Vysočina do vybudování urgentního příjmu v novoměstské nemocnici investoval přes deset milionů korun. Stejnou částku pak stálo jeho vybavení, na které poskytl osmimilionovou dotaci Kraj vysočina.