Dlouholetá práce na postupném odhalovaní tajemství minulosti se vyplatila. Přestože hrad Skály nepatřil mezi nejvýznamnější šlechtická sídla, jeho historie je popsaná velmi podrobně. Počátky hradu jsou spojeny s moravským šlechticem Archlebem ze Stařechovic. Po smrti jeho syna Erharta psaného ze Skal se stal držitelem sídla Puška z Kunštátu, který tam měl svou loupežnou družinu. „V letech 1416 až 1419 tam sídlila loupežná družina, kterou dokonce známe jmenovitě, což je celkem unikátní. Řada z těchto lidí byla šlechtického původu, někteří dokonce z významných rodů. V markraběcích válkách přišli o majetek, a tak praktikovali jiné řemeslo. V roce 1419 byli někteří z nich chyceni a popraveni, jiní odešli do husitských služeb," informoval Ludvík Belcredi.

Poslední éra hradu začala po bitvě u Lipan, kdy se v místě usídlila skupina takzvaných sirotků. Ta tam dožila až do úplného konce. „Zánik hradu je v pramenech popsán v podstatě den po dni a díky tomu je možné sledovat, jak probíhaly vyjednávání o odstoupení hradu a odchod hejtmana," doplnil archeolog. Archeologický výzkum se z centra hradu postupně přesouval do předhradí. Ani to nebylo na unikátní nálezy skoupé. „Objevili jsme toho hodně, našli jsme vápenku, tábor, který si tam zbudovali husité v posledních letech existence hradu, předsunuté opevnění, stavební objekty z doby budování hradu, doklady o obléhání a další," popsal Ludvík Belcredi.

Přestože hrad existoval pouhých šedesát let a jeho zánik je spojen s násilným dobýváním, informací o životě v něm je poměrně hodně. „Dělali jsme velmi podrobný archeologický výzkum celého prostoru, což se povede málokdy. Snad jsme nic nepřehlédli," uvedl archeolog. Den otevřených dveří na hradě Skály je naplánován na sobotu 27. září. V deset, v jedenáct, ve třináct a ve čtrnáct hodin se mohou návštěvníci těšit na komentované prohlídky.
„Jako v předchozích letech, také tentokrát jim poskytneme spoustu zajímavých informací o historii tohoto místa i o dvacetiletém archeologickém výzkumu. A navíc uvidí ukázku středověkého vojenského ležení. Návštěvníci si jej budou moci projít a prohlédnout," prozradil Ludvík Belcredi.

Trochu problematické to letos budou mít lidé, kteří na Den otevřených dveří na hradě Skály přijedou ze směru od Jimramova. Od 22. září až do 19. října je totiž na silnici vedoucí na Nový Jimramov hlášena objížďka. „Objízdná trasa povede přes Borovnici a Javorek," informoval starosta Jimramova Josef Homolka.