Účast v nich je zdarma. „Jedná se o nástroj, který využívá k terapeutickým účelům skupinovou dynamiku, to znamená vztahy a interakce mezi členy skupiny, a tím nabízí prožití širší sociální a vztahové roviny než terapie individuální,“ uvedla adiktoložka Veronika Svobodová.

Skupina je vhodná pro lidi, kteří se potýkají například se závislostí na alkoholu, automatech, lécích, nelegálních návykových látkách, sázení či sociálních sítích. Je naplánovaná přibližně na deset měsíců, uskuteční se jednou týdně, a to v úterý navečer, a potrvá 90 minut.

„Během společných setkání bude mít každý možnost zjistit, že terapeutická skupina podporuje pozitivní změny, které se člověku nedaří samostatně realizovat. Na základě sdílení své zkušenosti a setkání se zkušeností druhých může člověk získat naději k řešení zdánlivě neřešitelných situací. Podpůrná atmosféra skupiny také vytváří vhodné prostředí k uvolnění emocí, možnost nahlédnout na svá trápení a usnadňuje hledání řešení životních obtíží,“ vyjádřila se adiktoložka.

Podmínkou pro zařazení do terapeutické skupiny je věk nad 16 let, abstinence a chuť na sobě pracovat za podpory odborníků.

V případě zájmu se je možné hlásit na telefonním čísle 608 816 721, případně prostřednictvím e-mailu josef.soukal@kolping.cz. „Účastníci hodnotí již proběhlé skupiny jako přínosné v řadě oblastí,“ zmínil skupinový terapeut Josef Kaňka. Lidé vnímali zlepšení zvládání chutí ve vztahu k závislosti, zlepšení vztahů a komunikace, méně izolovaný způsob života i lepší zvládání emocí. „Chápeme obavu lidí vstoupit do skupiny na relativně malém městě. Ze zkušeností ale víme, že stojí za to tuto obavu překonat a využít přínosy skupiny,“ doplnil terapeut.