První písemný zápis o Olešné lze najít v zemských deskách z roku 1369. Tehdy postoupil Vojšín, kněz z Olešné, Vojtěchovi, synu Vlčkovu, dvůr s lesy a příslušenstvím.

Počátek historie Jiříkovic je pevně svázán se zakladatelem rodu Lichtenburků - se Smilem z Lichtenburka. Psal se rok 1269, když Smil z Lichtenburka spolu se svou chotí s Eliškou z Křižanova daroval žďárskému klášteru ves Jursichowiz (dnešní Jiříkovice) a Rednowiz (Radňovice). Současně se také vzdal vybírání pokut a tržních poplatků na svých statcích od klášterních lidí.

Obě oslavy jsou plánované na měsíc červen. Jiříkovičtí se budou společně s pozvanými hosty veselit 8. června a zveřejnili už i program oslav, které začínají ve 14 hodin. V plánu je mimo jiné průvod obcí a položení věnců k památníkům, divadelní představení i taneční zábava.

Obyvatelé Olešné si výročí připomenou o něco později, oslavu připravují až na 22. června.