Spolu s vykoupenými nemovitostmi přešly do majetku města i pozemky k nim přiléhající. „Na nich by například mohlo vzniknout městské odstavné parkoviště," uvedl bítešský starosta Tomáš Kučera.

Demolice domů by se měla uskutečnit až v souvislosti se samotným projektem okružní křižovatky, který nyní Kraj Vysočina nechává vypracovat. „Předpokládáme, že tomu tak bude. Město se však na demolici bude určitě finančně podílet, protože přímo do křižovatky zasahuje pouze první z domů. Podrobnosti ale vyplynou až ze zpracované projektové dokumentace," vysvětlil Tomáš Kučera. To se týká i finanční náročnosti stavebních prací.

„Nyní se konalo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, z níž vyplyne cena stavby," vyjádřila se mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Projekt patří mezi akce, na které chce kraj čerpat evropskou dotaci. Práce na stavbě první okružní křižovatky ve Velké Bíteši by mohly začít už příští rok.

Hlasy proti demolici domů se podle Kučery mezi veřejností neozývají. „Domy stojí mimo památkovou zónu a z pozice obyvatel to je vnímané jako věc, která je potřeba," tvrdí místostarosta Kučera.

Druhý pokus

Problematickou křižovatkou procházejí dvě krajské silnice II. třídy. Jedna vede od Tišnova a druhá kopíruje dálnici D1 mezi Brnem a Jihlavou.

Pokus o zlepšení dopravní situace v křižovatce se uskutečnil už před lety, kdy se po zbourání jednoho domu vybudoval odbočovací pruh, ale ani to se neukázalo jako dostačující. „Jsou tam sice zrcadla, ale i tak je na obě strany hlavní silnice špatně vidět. Křižovatka je hodně frekventovaná, a když ji navíc zaplní náklaďáky, tak aby člověk měl oči i vzadu, aby se nic nestalo," uvedl Arnošt Veselý z nedalekých Říčan, který přes Velkou Bíteš často projíždí.

U Bíteše v současné době stavební dělníci opravují přilehlý úsek dálnice D1 a také silnici I. třídy v ulici Kapitána Jaroše.

Další rekonstrukce silnic v okolí Velké Bíteše jsou plánovány v dohledné době. Podle místostarosty Kučery to jsou potřebné investice, protože stav některých komunikací byl dlouhodobě velice špatný.

V roce 2017 má jít o opravu silnice z Bíteše na Tišnov, kde dojde k narovnání prudkých serpentin. Po dokončení stavby bude část původní komunikace II/379 vyřazena ze silniční sítě, další část odstraněna a pozemky zrekultivovány.

Bítešští se aktuálně věnují také výkupu pozemků pro jihovýchodní obchvat města. Ten propojí za městem ulice Hybešova a Kpt. Jaroše výpadovky k I/37 vedoucí k dálnici a II/395 směrem do Rosic.