Do té budou přispívat svými hlasy lidé mimo jiné prostřednictvím dárcovských SMS od 1. srpna. Prosetínský dub vysoký dvaadvacet metrů a s obvodem kmene 4,52 metru nominovaly obec Prosetín, Základní a mateřská škola v Prosetíně a Farní sbor Českobratrské církve evangelické.

Právě včera se u dubu sešli Prosetínští, aby oslavili postup do finále. Symbol protestantů Do letošního šestého ročníku bylo přihlášeno celkem osmdesát osm vzrostlých dřevin.

Svůj oblíbený strom mohl navrhnout kdokoli. Ze všech návrhů vybrala porota složená z odborníků a osobností dvanáct kandidátů na vítěze. „O dalším postupu finalistů rozhodne veřejnost v době od 1. srpna do 11. října. Hlasovat lze prostřednictvím dárcovských SMS, hlasovacích archů nebo kuponů v médiích,“ poradila koordinátorka ankety Strom roku Klára Slámová.

Prosetínský strom byl svědkem důležité historické události.

„V Prosetíně byla odedávna silná tradice protestantské víry. Když císař Josef II. vydal roku 1781 Toleranční patent, shromáždili se Prosetínští právě u dubu na panské zahradě a po řeči Martina Jurena se rozhodli všichni přihlásit k povolenému helvétskému vyznání. Právě tehdy byl dub svědkem statečnosti a jednoty celé vesnice. Během několika měsíců potom postavili prosetínští evangelíci u dubu modlitebnu. Z té později vyrostl dnešní kostel,“ vysvětlila význam stromu Kateřina Fučíková, která shromáždila potřebné dokumenty a dohlížela na jejich odeslání do Nadace Partnerství, která anketu pořádá.

Výtěžek na pomoc přírodě

Myšlenka pořádat anketu o „stromového sympaťáka“ vznikla v Brně v roce 2000. „Anketou Strom roku chceme upozornit na význam stromů pro životní prostředí. Víte třeba, že stoletý buk vydá za jednu hodinu tolik kyslíku, že by stačil k dýchání třem lidem na celý rok?“ upozornila Klára Slámová.

Každoročně na Den stromů, 20. října, je vítěz vyhlášen a navrhovatelé oceněni na Koncertě pro stromy. „V brněnském Semilasse letos vystoupí Marek Eben se svými bratry,“ prozradila koordinátorka ankety. Vítěz získá kromě titulu i odborné ošetření. „Na jaře příštího roku bude Strom roku 2007 ošetřen arboristy – stromolezci a v jeho blízkosti bude umístěna pamětní cedule,“ oznámila Klára Slámová z Nadace Partnerství.