Z kabinetu učitele míříte do starostovské kanceláře, nepochybně velká změna ve vašem životě. S jakými pocity budete usedat do křesla na radnici?
Vykonávat tuto pozici ve vedení radnice bude pro mě veliká zodpovědnost. Je to samozřejmě něco jiného než vykonávat profesi učitele na střední škole. Asi to nebude líbivá politika, alespoň nyní v souvislosti s ekonomickou krizí a škrty v obecních rozpočtech. Je také otázkou, jakým způsobem se nám bude dařit plnit cíle, které jsme si předsevzali a slíbili občanům Nového Města, kteří nám v komunálních volbách dali svůj hlas.

Říká se o vás, že jste vyjednavačem, kterému se daří prosazovat své zájmy…
Nevím, jestli jsem dobrým vyjednavačem. V každém případě se budu snažit správně vyhodnotit situaci a tu pak nastínit v rámci jednání ostatním. Aby došlo pokud možno k partnerství ve prospěch všech zúčastněných. Nikdy jsem nevylučoval nějakou osobu, sdružení nebo stranu z komunikace.

Myslíte, že právě tuto charakterovou vlastnost postrádalo dosluhujícímu vedení radnice?
Podle mého názoru jim skutečně tato vlastnost chyběla. Nekomunikovali se všemi stejným způsobem, některé subjekty k dialogu nepouštěli, nebo pouze minimálně.

Hodně lidí očekávalo, že se ČSSD v rámci povolebních vyjednávání domluví na spolupráci s Novým směrem. Ostatně i Zdeněk Kadlec, jakožto lídr této strany, která získala druhý největší počet mandátů, se vyjádřil v tom smyslu, že by se koalici s ČSSD nebránil. Proč jste se nedohodli?
Určitý prostor pro vyjednávání s touto stranou tu byl. V tomto bodě není vše uzavřeno, budeme ještě jednat. Momentálně čekáme na vyjádření Nového směru. Chceme totiž dosáhnout co nejširší shody se všemi politickými subjekty, které budou mít zájem.

Stávající místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek hovořil o možnosti vytvoření místa druhého místostarosty. V tomto týdnu tento post „odklepli“ ve Žďáře nad Sázavou…
Druhý místostarosta? Ano, i toto je alternativa. Dotyčný by ale pracoval jako neuvolněný. V městské pokladně totiž nejsou peníze na to, aby platila dalšího uvolněného politika.