Rekonstrukce prostranství se ale bude týkat jen přístřešku navazujícího na budovu Českých drah a prvního nástupiště. „V úplném rozsahu úprava nádraží nemůže být realizována. Na daném území dochází totiž ke kolizi dvou záměrů – revitalizace nádraží a budování obchvatu,“ popsaltajemník městského úřadu Jan Havlík.

Druhé nástupiště, jež se zatím rekonstrukce nedočká, se totiž nachází na místě, kudy by měla být v budoucnu vedena podzemní trasa dlouho plánovaného obchvatu okresního města.