„To však není zdaleka definitivní číslo, mnoho hnízd jsme sice našli, ale byla umístěna tak, že nebylo možné se do nich dostat a určit, kolik se v nich nachází mláďat,“ uvedl Jaromír Čejka ze Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Dříve žily v přírodě

Pro obyvatele Žďáru či Bystřice nad Pernštejnem a Nového Města na Moravě je kavka ptákem, jehož lze vidět poměrně často. Málokdo ale ví, že tento živočich dříve ve městech nehnízdil a obýval hlavně dutiny stromů. Do lidských sídel se pak dostal díky samotnému člověku.

Tím, že začali lidé v lesích hospodařit, staly se tam doupné stromy nežádoucími a kavky si musely stavět hnízda jinde. Ideální možnosti k hnízdění jim pak poskytl opět člověk. „Kavka byla totiž v minulosti součástí jídelníčku nejchudšího lidu. Člověk proto vymyslel, že jim začne nahrazovat jejich přirozené hnízdiště a začal v okolí lidských sídel věšet boudy, takzvané kavčáky. V nich pak kavky pro svoji potřebu choval,“ popsal Čejka.

Ještě v době po druhé světové válce se podle něj v jedné obci na Novoměstsku pořádala kavčí pouť, kde se podávala polévka a jakási nádivka vyrobená právě z těchto ptáků.

Početnost kavek ale dnes zdaleka nedosahuje tak vysoko, jak tomu bylo v minulém století. Především po roce 1990 zaznamenali čeští ornitologové velký pokles. Právě Českomoravská vrchovina zůstává jakousi „kavčí baštou“.

Ve městech jako je Žďár, Bystřice nebo Nové Město nacházejí totiž jak dostatek potravy, a to u různých popelnic a kontejnerů nebo na posečených trávnících, tak vhodné podmínky k hnízdění. Ty jim poskytují právě staré bytové domy, kde kavky obsazují římsy pod střechami a již nepoužívané komíny. Takových domů ale kvapem ubývá – jsou dělány nové střechy či zábrany proti holubům. Kavky tak přicházejí o svá hnízdiště.

„Výrazný pokles jsme na žďárském sídlišti Stalingrad zatím nezaznamenali. Dům na Okružní ulici má letos novou střechu, takže hnízdící páry, jichž jsme tam nacházeli skutečně nemalé množství, se zřejmě přesunuly jinam. Například i do budovy školky, kde jsme v pátek našli více hnízd než před rokem,“ zhodnotil Čejka.