Prázdninový provoz v nemocnicích totiž komplikuje fakt, že i lékaři si vybírají dovolené. A ty se musí plánovat předem.

„Jedná se o nutný předpoklad fungování nemocnice. Vzhledem k personálnímu stavu naší nemocnice je de facto nutné takto plánovat směny téměř celoročně,“ uvedl primář chirurgického oddělení Nemocnice Třebíč Jan Cagaš. „Zdravotnický lékařský i nelékařský personál má předem naplánovanou dovolenou tak, aby nedošlo k ohrožení zdravotní péče o pacienty,“ potvrdil také ředitel Nemocnice Pelhřimov Michal Kozár.

Nemocnice Nové Město na Moravě.
Neurologické oddělení novoměstské nemocnice obhájilo mezinárodní zlaté ocenění

Mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová pak připomněla, že přes léto je zavřená většina specializovaných ambulancí, stažená je také plánovaná operativa a tím pádem je méně hospitalizovaných pacientů. „Je méně plánované péče a tudíž je potřeba méně personálu, jedeme v menším počtu operačních sálů, některá oddělení jsou sloučená, některá omezují péči,“ vysvětlila, jak to dělají v Jihlavě.

V novoměstské nemocnici si pak všímají, že lidé při dovolené svého obvodního lékaře využijí urgentní příjem, který není zavřený nikdy. Takový postup u pacientů ale v nemocnici nevidí vůbec rádi. „Dovolená lékařů v celé nemocnici musí být plánovaná. Zastupitelnost je samozřejmostí,“ řekla k prázdninovému provozu mluvčí Helena Zelená Křížová.