„Za vzniklých dvě stě šedesát tisíc korun chceme upravit veřejnou zeleň. Už jsme začali s prořezávkou větví,“ uvedla starostka Marie Holcmanová.

Dále je v plánu výsadba stromků například na místě zbouraného domu a také v horní části u bytovky, kde si hrají děti. Další finance si vyžádá cyklostezka směrem na Malou Losenici, kde by podle starostky měly přibýt nové keře, kupříkladu hlohy.

Práce na výsadbě zeleně ve Vepřové by měly skončit letos na podzim.