Rozhodli se zapojit do programu na podporu projektů v oblasti zkvalitňování zázemí pro školní docházku.

Kuchařky v tamní školní kuchyni, která poskytuje stravu rovněž dětem z místní mateřské školky, by ocenily pojízdný vydávací vozík pro mateřskou školu, lednici na mléko a mléčné výrobky, nerezový regál a nerezový dřez.

Zastupitelé městyse schválili finanční spoluúčast ve výše uvedeném projektu, a to do padesáti tisíc korun, tudíž bude podána žádost o podporu z Fondu Vysočiny v programu Naše škola 2019 s výší celkové dotace do sta tisíc korun.