„Je to pilotní projekt, jehož nositelem jsou firmy Sodexho Pass a Trexima. Partnery jsou kraj Vysočina, Ústecký a Zlínský kraj,“ řekla Deníku radní kraje Martina Matějková.

Postup plateb bude stejný jako u stravenek. Zaměstnavatel dá zaměstnanci poukázky na vzdělání. Ten jimi podobně jako stravenkami zaplatí za předem vybraný kurz.

Celý projekt je realizovaný z peněz Evropského sociálního fondu. Ten pochází ještě z minulého plánovacího období, tedy do roku 2007. Prostředky z něj však lze čerpat ještě rok a půl.

„Podnikatelé budou financovat vzdělávání dotovanými poukázkami. O tom, kdo dotace dostane, rozhodne krajský úřad podle potřeb rozvoje kraje,“ uvedl Karel Pelán, vedoucí projektu.

Postup plateb bude stejný jako u stravenek. Zaměstnavatel dá zaměstnanci poukázky na vzdělání. Ten jimi podobně jako stravenkami zaplatí za předem vybraný kurz.

Podle Matějkové by pro Vysočinu z hlediska trhu práce bylo nejlepší, aby byly dotovány strojírenské a zemědělské podniky. Cestu k penězům by měly mít otevřenou i firmy z oblasti cestovního ruchu.

„Největší zájem je o jazykové vzdělávání. Ale roste poptávka po specializovaném technickém vzdělávání. Například po CNC strojích nebo svářečských kurzech,“ podotkla radní Matějková.

V novém plánovacím období, které je vymezeno roky 2007 až 2013, bude nově možné čerpat projekty i na takzvané měkké projekty. Do nich patří i vzdělávání.

„Bude-li projekt úspěšný, budeme dále pokračovat v čerpání peněz touto novou formou,“ dodal Pelán. Matějková neopomenula zmínit přínos pro kraj Vysočina.

„Dojde ke sladění nabídky a poptávky. Velké firmy umí čerpat prostředky z Evropské unie, ale omezené možnosti mají právě malé a střední podniky,“ připomněla radní.

„Dotace budou poskytovány v minimální výši 50 procent,“ zakončila Matějková.

Malé podniky jsou ty, které mají méně než 50 zaměstnanců. Střední podniky zaměstnávají do 250 lidí.

Hlavními cíli programu jsou zvýšení kvalifikace a motivace zaměstnanců, zvýšení konkurenceschopnosti firem na trhu a garance kvality vzdělávání.