„Letos už jsme rozhodli o přidělení půjček z fondu rozvoje bydlení například na rekonstrukci topného systému v rodinném domu nebo na obnovu bytových jader v bytových domech. Do poloviny května mohou lidé navíc žádat i o dotace na fasády,“ sdělil novoměstský starosta Michal Šmarda.

Dotační program na obnovu vzhledu rodinných a bytových domů běží v Novém Městě na Moravě už třetím rokem. Každý žadatel musí ovšem splnit podmínku města, kterou je společné rozhodování o barvě fasády. Městu jde zejména o barevné sladění, kterého by jinak bylo velmi těžké dosáhnout. „Je to pro nás zajímavá možnost, jak ovlivnit vzhled města, to znamená, aby lidé volili vkusné barvy fasád tak, aby odpovídaly situaci domů v okolí. Žadatelé se při podpisu smlouvy zavazují, že souhlasí s tím, jak bude fasáda jeho domu vypadat,“ potvrdil novoměstský starosta.

Dotace na obnovu fasády může pokrýt až dvacet procent nákladů, což není právě zanedbatelná částka. Přestože o barvě svého domu nemůže majitel rozhodovat zcela svobodně a musí brát i ohled na mínění města, zájem o dotační titul je poměrně velký. „V minulých letech jsme už nějaké dotace přidělili, zájem je. Není to ale tak, že by o barvě rozhodovalo samo město. Majitel objektu přijde se svým návrhem, ten posoudí členové komise architektury, kteří jej buď ponechají v původním stavu, nebo doporučí nějaké změny. Nenařizujeme, jde spíš o vzájemnou dohodu,“ upřesnil Michal Šmarda.