Příspěvkové organizaci města Centrum Zdislava – dennímu stacionáři pro zdravotně handicapované osoby – bylo zastupitelstvem odsouhlaseno financování rekonstrukce tamních šaten ve výši 550 tisíc korun v roce 2020, a to právě v případě získání výše uvedené dotační podpory.

Denní stacionář vznikl v Novém Městě v roce 1992, v budově bývalé mateřské školky byl provozován pod záštitou Diecézní charity Brno a od roku 1995 se stal první příspěvkovou organizací města. Postupně byly prostory Centra Zdislava modernizovány a rozšiřovány, a to včetně relaxační zahrady, kterou stacionář získal k pětadvacátému výročí před dvěma lety.