Vyčištěná říční koryta a nové pobřežní zdi by měly Velké Meziříčí ochránit před stoletou vodou a zařídit, aby se již neopakovala katastrofální povodeň z roku 1985, kdy se voda vlnila i na náměstí v historickém centru města.

Pozor u stavenišť

V Meziříčí během příštího roku vzniknou protipovodňové valy, zídky, jezy a mosty. „Výstavba si samozřejmě vyžádá i určitá omezení, zejména v dopravě, ale předpokládá se, že hlavní tahy se nebudou muset vůbec uzavírat," konstatoval Miroslav Pouzar z Povodí Moravy. „Ztížená situace bude spíš jen na příjezdových silnicích a v těch místech, kde se zrovna bude pracovat," dodal.

Stavba protipovodňových barikád bude náročná zejména na koordinaci prací na jednotlivých úsecích. Hotovo má být totiž už do podzimu příštího roku, většina projektů se tedy bude plnit souběžně a navíc budou silně ovlivněny počasím. „Do konce letošního roku a v zimě můžeme fungovat tak, jak nám podmínky dovolí. Zemní práce mohou pokračovat do minus pěti stupňů Celsia a u vody můžeme být i při silnějších mrazech, ale to nás nesmí zastavit silné ledové kry," řekl Přemysl Kusiak ze stavební firmy Hochtief. Stavbaři mají upravit přibližně tři a půl kilometru říčních koryt.

Velké Meziříčí trpí na velkou vodu často, zejména při intenzivnějším jarním tání. Přesto jsou ve městě obyvatelé, kteří s protipovodňovou ochranou nesouhlasili, zejména ti, kteří mají u řek svoje pozemky.

„Jednali jsme s desítkami lidí a trvalo to dva roky, než jsme se dohodli. Některří lidé nechtěli své pozemky prodat, byť šlo většinou o malé pásy území. Nakonec jsme se domluvili na nějaké kompenzaci, směně či výkupu a utratili jsme za to dvě stě tisíc korun," konstatoval meziříčský místostarosta Josef Komínek.