„Pracovní poměr je na dobu určitou do 31. prosince 2019,“ upřesnil mluvčí žďárské radnice Jakub Axman.

Žďárská radnice tímto hodlá podpořit prevenci, bezpečnost a veřejný pořádek ve svobodárnách v lokalitě Žďár nad Sázavou 3 a jejich okolí, kde žije početná romská komunita. Žďár se dostal mezi deset sídel z celé republiky zapojených do projektu ministerstva vnitra, z něhož bude hrazena mzda domovníka i potřebné vybavení.

„Domovník–preventista bude dohlížet především na dodržování domovního řádu, požárních a hygienických předpisů a naplňování požadavků základních legislativních norem, předcházet a minimalizovat projevy společensky nežádoucího jednání a ve spolupráci s asistenty prevence kriminality provádět sociálně situační prevenci,“ uvedla manažerka prevence kriminality městské policie Dagmar Pálková, jejímiž pokyny se bude domovník-preventista řídit.

Habří je místní částí Moraveckých Pavlovic.
Voliči musí absolvovat šestnáctikilometrovou trasu

„Pozice neklade nároky na kvalifikaci, což dalo šanci i osobám obtížně uplatnitelných na trhu práce. Podmínkou však byla neformální autorita, umění zvládat nestandardní a konfliktní situace a kladný vztah k oblasti údržby domu,“ dodala Pálková.

Kromě udržování pořádku a drobných oprav ve svobodárnách má nový pracovník například organizovat nájemníky ke společným aktivitám pro zlepšování života v lokalitě a odstraňování problémů při občanském soužití a provádět řadu dalších úkolů včetně spolupráce s městskou policií a asistenty prevence kriminality, kteří v lokalitě Žďáru nad Sázavou 3 působí už od roku 2013.