„Navýšení kapacity z původních devadesáti čtyřech lůžek se obešlo bez stavebních úprav. Nové prostory vznikly přeorganizováním šestí jednolůžkových pokojů na pokoje dvoulůžkové,“ uvedla v tiskové zprávě Eliška Gregorová, pracovnice vztahů k veřejnosti Domova pro seniory Velké Meziříčí. Nyní mají v zařízení k dispozici čtrnáct jednolůžkových a čtyřicet tři dvoulůžkových pokojů.

„V souvislosti s nárůstem míst v domově jsme pořídili pro příchozí obyvatele nový nábytek a také šest lůžek, vybavených nejmodernějšími funkcemi. Zároveň byl navýšen i personální stav, aby byla zajištěna dostatečná péče,“ uvedl ředitel domova Vítězslav Schrek.

Domov pro seniory Velké Meziříčí je zřizován Krajem Vysočina. V současnosti nabízí dvě sociální služby – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Pomněnka. „Služba domov pro seniory je určena osobám starším šedesáti pěti let, které mají sníženou soběstačnost především z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a tato pomoc jim nemůže být zajištěna v jejich přirozeném prostředí za pomocí rodiny nebo jiných sociálních služeb,“ vysvětlila Eliška Gregorová .

Domov se zvláštním režimem Pomněnka poskytuje služby osobám nad padesát let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění demencí, včetně demence Alzheimerova typu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. „A tato pomoc jim nemůže být zajištěna v jejich přirozeném prostředí za pomocí rodiny nebo jiných sociálních služeb,“ dodala Eliška Gregorová s tím, že na oddělení se zvláštním režimem jsou přijímány osoby schopné samostatného pohybu, které mají ztrátu orientace v důsledku demence.