Objekt před třemi lety od Kraje Vysočina za více než třiadvacet milionů korun koupila společnost Senior Holding (dnes SeneCura), která podobná zařízení provozuje po celé republice. Stavět se mělo začít již loni, ale zatím je objekt, jenž studenti opustili v roce 2015, stále v původním stavu.

Žďárská radnice má zájem, aby se záležitost vyřešila co možná nejdříve. „Město je aktuálně v kontaktu s manažerem projektu výstavby domova. V úvaze společnosti SeneCura jsou dvě varianty. Buď rekonstrukce, nebo výstavba nového objektu na tomto pozemku. Další jednání mezi městem a firmou SeneCura je plánováno na začátek dubna,“ vyjádřil se žďárský místostarosta Josef Klement.

Že v dubnu by už mělo být ve věci jasno, avizoval i projektový manažer společnosti SeneCura Ondřej Plšek. „Do té doby bychom měli mít dořešeno, která z možností bude pro potřeby domova se zvláštním režimem vhodnější. Současně chceme vyjít vstříc potřebám města,“ sdělil Ondřej Plšek.

Kapacita 120 míst pro klienty vyžadující speciální péči, nejčastěji trpících Alzheimerovou chorobou, by Žďáru, potažmo celému regionu pomohla řešit situaci s nedostatkem těchto lůžek. Zařízení pro seniory spadající do kategorie domov se zvláštním režimem bude zařazeno do krajské sítě sociálních služeb, tedy kraj bude přispívat na jeho provoz. „S kapacitami tohoto budoucího zařízení, které pomohly ve spádové oblasti posílit sociální služby, o něž je velký zájem, je zatím počítáno v rámci krajské sociální sítě,“ potvrdila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

V současné době jsou ve Žďáře čtyři desítky klientů vyžadující speciální služby umístěny v Seniorpenzionu v prostorách Hotelu Fit, které si město za tímto účelem pronajímá. Předchozí nájemní smlouva skončila závěrem minulého roku. „Pronajaté prostory se díky ochotě majitele podařilo prodloužit o pět let,“ poznamenal vedoucí sociálního odboru žďárského městského úřadu Petr Krábek. Doplnil, že oněch 40 míst bude po vybudování nového zařízení v Komenského ulici převedeno tam. „Dojde tak ke zvýšení stávající kapacity o 80 lůžek. To by mělo našemu regionu pomoci,“ doplnil Petr Krábek.