Stavební dílo tvoří dva souběžné mosty o délce 426 metrů - pro každý směr dálnice D1 jeden. Vozovka se nově rozšíří minimalizováním mezery mezi oběma mostními tělesy. „Stávající šířka mostu Vysočina mezi svodidly je dvakrát 11,75 metru. Po modernizaci bude rozšířena na standardní rozměry dvakrát 12,5 metru,“ přiblížil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic České republiky Jan Studecký.

Dálniční most Vysočina
-Jde o most na 144. kilometru dálnice D1, který překlenuje údolí řeky Oslavy ve Velkém Meziříčí. Ve skutečnosti se jedná o dva souběžné ocelové mosty – pro každý směr dálnice jeden, jejich mostovka se nachází ve výšce 76 metrů. Díky těmto rozměrům se jedná o nejvyšší a druhý nejdelší most na dálnici D1.
-Soutěž na přemostění údolí řeky Oslavy byla vypsána v roce 1967, stavba byla zahájena v dubnu 1972 a most byl zprovozněn 28. listopadu 1978. Model mostu i další informace o něm lze nalézt v Muzeu silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí.

Mosty budou rozšířeny tak, že se na stávající konstrukci navaří konzoly směrem do středu dálničního tělesa. Jako první přijde na řadu pravá část mostu Vysočina, takže doprava bude převedena do levé, neboť stavební práce neumožňují ponechat jeden volný pruh. „Technologie svařování vyžaduje, aby při přivařování nebyl na mostě žádný provoz, který by vyvolával chvění v místech svarů,“ upozornil Tomáš Rotter z Českého vysokého učení technického v Praze. V opačném případě by mohlo dojít ke vzniku nepřípustných vad ve svarech.

Obyvatelé města i řidiči se těší, že po dokončení modernizace dálničního úseku nad Meziříčím, což má být za dva roky, se dopravní situace poněkud zklidní. „V Meziříčí bydlím deset let, a co si pamatuji, nebyl snad jediný rok, že by se na dálnici něco neopravovalo, anebo tam byly havárie a kolony aut pak sjížděly do města. Když bude dálnice nad Meziříčím kompletně opravená, snad se to zlepší,“ uvedl Vítězslav Nováček, jeden z velkomeziříčských obyvatel.

Kromě znovicírovaného mostu se mohou řidiči do budoucna těšit i na kavárnu s vyhlídkou na město na dálničním odpočívadle ve směru na Brno. Věc se momentálně nachází ve fázi přípravy projektové dokumentace, stavět by se výhledově mohlo začít za tři roky. Nová kavárna má stát nedaleko betonového památníku výstavby šestasedmdesát metrů vysokého dálničního mostu Vysočina, k němuž vede stezka od parkoviště u benzinové pumpy.

K výrazné změně v souvislosti s modernizací dálnice nad Meziříčí dojde už začátkem příštího měsíce. V noci ze 4. na 5. května zmizí most přes D1 spojující město a Fajtův kopec. Objízdná trasa je naplánovaná přes nedaleké Lhotky, přičemž z tohoto důvodu byla v minulých dnech dokončena provizorní oprava tamní účelové komunikace. Nový most nad dálnicí by měl být zprovozněn koncem října.