Téměř jednadvacetihektarová vodní plocha, kterou založili Pernštejnové v 15. století, sloužila svému účelu do roku 1883, kdy došlo k protržení hráze. V dalších letech byl prázdný rybník postupně zalesněn.

Než došlo k obnově vodní nádrže, uplynulo skoro století. Domanínský rybník byl znovu vybudován v letech 1972 až 1976. Přes hráz dnes od Bystřice vede žlutá turistická značka mířící k nedalekému Bohuňovu, k vycházkám je možné využít i cestu kopírující břeh s pokračováním dál lesem k chatové oblasti, případně až do míst, kde do rybníka vtéká řeka Bystřice.