„Jde o 258 bytů, kterých se to týká,“ sdělila vedoucí odboru bytového hospodářství bystřické radnice Věra Vančová.

Stavba navíc nabrala zpoždění. Aktuálně ještě probíhá dokončování oprav posledního z věžáků, který měl být hotový nejpozději do 27. listopadu. „Práce nebyly dokončeny v termínu, ale předpokládám, že už to bude každým dnem, protože zhotoviteli nabíhá penále,“ sdělil v pondělí bystřický místostarosta Josef Vojta.

Jednorázovou finanční kompenzaci, kterou 21. listopadu schválili radní, si mohou nájemníci vyzvednout v hotovosti až do 20. prosince v pokladně odboru bytového hospodářství, a pokud tak neučiní, částka jim bude zahrnuta do vyúčtování služeb za letošní rok jako přeplatek. Dotkne se to však pouze nájemníků, kteří u města nemají žádný dluh, kupříkladu na nájmu, poplatku za odpady či pokutách. Dlužníkům kompenzace přiznána nebude. Jako přeplatek bude obyvatelům bytů, kterým byly kvůli stavbě demontovány balkony, vyúčtována také sleva za plochu balkonu až do doby kolaudace.

V souvislosti s revitalizací paneláků se rovněž zohlední spotřeba elektrické energie ve společných prostorách opravovaných domů, která se nájemníkům naúčtuje ve výši průměrné spotřeby za minulá období. Zbytek spotřebované elektřiny ve společných prostorách uhradí zhotovitel stavby.

Na revitalizaci tří nízkých panelových domů a tří věžáků v majetku města bylo počítáno se zhruba šedesáti miliony korun, přislíbená dotace činí patnáct milionů. Pětadvacet milionů korun pak čítal úvěr, který si na opravu paneláků vyřídilo město už loni, nicméně pak byl přesunut do letošního roku. Stavební práce se totiž měly původně uskutečnit už loni, ale došlo ke zdržení ohledně protahujícího se potvrzení přislíbené dotace.

Bystřice má ve svém majetku bytové domy, v nichž je celkem 1847 bytů. Domy v sídlištích, které byly postaveny převážně v 50. a 60. letech, jsou v posledním desetiletí revitalizovány postupně.