Akci pořádá Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Domácí hospic Vysočina, Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy a Mladí lidovci. Beseda se bude týkat možností zajištění péče pro vážně a nevyléčitelně nemocné osoby a podpory jejich rodinám a blízkým.

Od ledna je již paliativní péče v domácích hospicích na seznamu výkonů, které proplácejí pojišťovny. m„Zařazení úhrad domácí paliativní péče je určitě krok správným směrem, bohužel ale není ještě plně akceptován všemi zdravotními pojišťovnami a zůstávají další otazníky v koncepci péče o nevyléčitelně nemocné a jejího financování. To je velký úkol pro nadcházející období,“ vyjádřil se poslanec Vít Kaňkovský, místopředseda výboru sněmovny pro zdravotnictví, jenž se besedy rovněž zúčastní.

Ten se domnívá, že domácí péče o pacienty v terminálním stádiu je pro ně nejen komfortnější, ale i ekonomicky výhodnější. „Jsem také rád, že se podařilo prosadit dlouhodobé ošetřovné, které mohou využít od 1. června ti, kteří budou doma pečovat o umírajícího,“ dodal Vít Kaňkovský.