„Jmenují se Srdce Ježíšovo a Srdce Mariino. A dělala jsem ještě reliéf Ducha svatého, ten už je osazený na místě,“ upřesnila Špačková.

Sochy jsou vytvořeny z umělého kamene a jsou vysoké 175 centimetrů. Reliéf měří téměř metr. Nová výzdoba bude slavnostně vysvěcena 23. srpna.