Původní hostinec U Plocků zažil svou nejslavnější éru v době, kdy se jeho vedení ujal Josef Pavlík. V hospodě se nejen pilo, jedlo a nocovalo. Dříve byla také místem konání zábav, promítání filmů i hraní divadel. Mnozí si také dodnes pamatují zdejší vyhlášené kulinářské speciality, jako byla například slavná Rokytenská topinka osmažený chleba s česnekem, podušenou zeleninou a opečeným šunkovým salámem.

Sama budova restauračního zařízení je navíc vyzdobena sgrafity novoměstského rodáka, malíře Karla Němce. Z někdejší slávy už ale zbylo pouze nostalgické vzpomínání. Objekt nekontrolovatelně chátrá. Podnikání posledního majitele skončilo krachem. A tak hotel Rokytno spolu s dalšími nemovitostmi skončil v konkurzu.

Krupobití

„V roce 2004 jsem byl Krajským soudem v Brně ustanoven správcem konkurzní podstaty společnosti MiBo s.r.o. a mám ve správě mimo jiné i Hotel Rokytno. Několikrát jsem se souhlasem zástupce věřitelů pronajal jmenovaný hotel za částku 20 000 korun za měsíc a z těchto peněz jsem po nějakou dobu udržoval hotel. Nájemci vždy několik let provozovali hotel do momentu, než přestali platit nájemné s tím, že nevydělávají. Tím jsem přišel o finanční prostředky potřebné k údržbě. Nyní se připravuje zpeněžení nemovitosti," vysvětlil správce konkurzní podstaty Miloš Bačík. Místní patrioti si neustále kladou otázku, proč k odprodeji nedošlo dříve, tedy ve chvíli, kdy budova ještě zdaleka nejevila známky takové devastace, jak je tomu dnes.

„Vlastník nechal na tuto nemovitost napsat věcné břemeno doživotního bydlení. Podle informací od správce konkursní podstaty by mělo po dohodě dojít k jeho výmazu a budova by pak mohla jít do prodeje," informoval místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek. A Miloš Bačík dodává: „Hostinec v takovém stavu a s věcným břemenem užívání je neprodejný. Již mnoho let se táhne soudní jednání ve věci určení neexistence věcného břemene trvalého bezplatného užívání. Letos na jaře se mi podařilo dojednat s majitelkou věcného břemene smírné řešení a návrh na výmaz věcného břemene byl odeslán na příslušný katastrální úřad. Věřím, že do konce prázdnin bude výmaz věcného břemene proveden a nejpozději na podzim se podaří hotel zpeněžit," nechal se slyšet Bačík.

Velkou ránu zasadilo budově hotelu krupobití, které zasáhlo Rokytno v srpnu 2011. To poničilo zejména střešní krytinu, která po menších či větších kusech postupně padá dolů. Problémem je, že v těsné blízkosti budovy je autobusová zastávka a je jen otázkou času, kdy dojde k nějakému zranění.

„Stavební úřad už dříve poslal správci konkurzní podstaty výzvu s upozorněním, v jakém je budova stavu. K nápravě zatím nedošlo," uvedl Stanislav Marek. Správce konkurzní podstaty se ale brání: „Vzhledem k nedostatku financí nemohu nijak zasáhnout. V současnosti jsem v jednání s pojišťovnou o uznání pojistné události a náhradě škody. Tato jednání se protahují již druhým rokem. Pokud by byla škoda proplacena, peněžní prostředky by byly ihned směřovány k opravě střechy. Bohužel zatím ale nemám finanční prostředky na opravu střechy. Doporučil jsem Městskému úřadu Nové Město na Moravě dočasné přeložení autobusové zastávky a zamezení příchodu k hotelu. Jiné řešení bohužel v současnosti nevidím," sdělil Miloš Bačík.

Co bude se zastávkou?

Navrhované přeložení zastávky není ovšem podle slov místostarosty Nového Města na Moravě tak prosté, jak by se na první pohled mohlo zdát.

„Návrh pana Bačíka jsme samozřejmě obdrželi. Ale není to vůbec jednoduchá záležitost. Mimo jiné to musí schvalovat také dopravní inspektorát, vlastník komunikace a další dotčené orgány, protože se jedná o prakticky nové stanoviště. Musí tam být vytvořen záliv pro vjezd a výjezd autobusů. Proces schválení nové zastávky je poměrně složitý a myslím si, že by se ani na Rokytně nenašel úsek, kde by to bylo vůbec možné zřídit. Navíc by musely být vybudovány nové zastávky dvě, v obou směrech," řekl starosta Marek.

Nového vlastníka čeká na obnově Hotelu Rokytno nemálo práce a bude muset také vynaložit značnou část finančních prostředků na jeho renovaci. Exteriéry hotelu včetně sgrafit jsou ve strašném stavu a mnozí odborníci se domnívají, že interiéry, zejména ty v druhém podlaží, už vzaly za své, neboť poničená střešní krytina rozhodně nemůže zabránit průniku dešťové vody.