Takzvané školkovné řešili v posledních dnech radní ve Žďáře nad Sázavou. Jeho výše zůstává na 400 korunách měsíčně. „Náklady na jedno dítě a rok vychází na 10 285 korun. Po odečtení účelových dotací z ministerstva školství a kraje činí podíl města 29 korun nad čtyři stovky," konstatoval žďárský místostarosta Ladislav Bárta.

Zaznamenali méně odkladů

Od poplatku jsou ze zákona osvobozeny děti v posledním ročníku mateřinky, dále například rodiny, které pobírají sociální příplatek „pomoc v hmotné nouzi" nebo děti, jež jsou v pěstounské péči.

Podle nového školského zákona naopak hradí pobyt ve školce rodiče ratolestí s odloženým nástupem do základní školy. Vzhledem k tomu, že pro některé rodiny nejde podle mínění Bárty o zanedbatelnou částku z rozpočtu domácnosti, zaznamenali letos daleko méně odkladů. „Ukázalo se, že skutečné důvody pro neposlání potomka do školy byly jiné než psychická vyzrálost zvládat učivo," řekl místostarosta Bárta.

Přísnější pravidla pro odklad uvolnila místa v mateřských školách. Navíc přibyla další, protože radní Žďáru souhlasili s navýšením kapacity v jednotlivých třídách. Do těch v mateřince ve Vančurově ulici může chodit až 28 dětí, do dalších školek až 25 dětí na třídu.

Limit? Tři roky

Nově bylo pro příští školní rok přijato 211 dětí, celkem žďárská předškolní zařízení nyní navštěvuje kolem 690 dětí. „Kritériem je věk, nebereme děti mladší tří let," doplnila ředitelka mateřské školy ve Žďáře nad Sázavou Milada Vránková.

„Od září bychom chtěli navázat debatu se všemi starosty obcí, z nichž děti dojíždějí do školek v okresním městě, aby nám sumou přispěli na provozní náklady," předznamenala další vývoj senátorka a žďárská starostka Dagmar Zvěřinová.

Aktuálně do tříd mateřinek dochází téměř 70 dětí z patnácti okolních obcí.

„Držíme pro ně tedy v podstatě jednu mateřskou školku," vysvětlila ještě Zvěřinová.

Shodně tři stovky měsíčně zaplatí od září za celodenní umístění potomka do školky rodiče ve Velkém Meziříčí, Velké Bíteši i v Bystřici nad Pernštejnem. „K dispozici máme 11 tříd pro 25 dětí. Jsou téměř zaplněny s tím, že ze zákona musíme držet několik volných míst pro děti předškolního věku, které by se s rodiči do města ještě přistěhovali," sdělila ředitelka Mateřské školy Bystřice nad Pernštejnem Vlasta Moncmanová.

Ve Svratce vyjde zákonné zástupce dítěte jeho pobyt v mateřince na 250 korun.

Změnu naopak chystají v Novém Městě na Moravě. „Namísto 270 korun přijde školkovné od září na 290 korun," řekla ředitelka Mateřské školy Ivana Buchtová.