Na hrabání luk na území CHKO Žďárské vrchy zve řadu let veřejnost Sdružení Krajina, účastní se do 30 lidí, podle počasí. Sdružení tentokrát vybralo jiné lokality, podle jeho ředitelky Kateřiny Marečkové je dobré termíny sečí u podmáčených luk střídat. „Vždycky se snažíme je posekat tak týden dopředu, aby tráva proschla a hrabáči pak měli lehčí práci," řekla Marečková. Kromě hrabání budou lidé trávu z mokřadů také vytahovat na plachtách na pevná místa, kam už pro ni může zajet traktor. Hrábě a vidle dobrovolníci dostanou, ale měli by mít holínky.

Sdružení Krajina zajišťuje kosení 160 hektarů podmáčených luk na Vysočině a v sousedním Pardubickém kraji. Bez toho by louky zarůstaly a mizeli by se z nich vzácní živočichové a rostliny. Do kosení se každoročně zapojuje přes 200 lidí.

„Přes léto nám chodí pomáhat třeba i firemní dobrovolníci, těch už jsme tady letos měli tři skupinky," řekla Marečková. Louky u Kladinského potoka kosí lidé ze střediska ekologické výchovy Mravenec.

Kosení mokřadů probíhá od června do září. Zajišťují ho i majitelé a nájemci pozemků. Sdružení zaměřená na ochranu přírody na to shánějí peníze u krajů, správy CHKO a v různých dotačních programech. Kraj Vysočina ročně dává na péči o zvláště chráněná území přes pět miliónů korun.