Ty poskytne Národní památkový ústav v Telči, město Žďár nad Sázavou, žďárská římskokatolická farnost a zřejmě i tamní hasičský sbor. Vše pak bude do makovice umístěno během středy. „Jsme velmi potěšeni, že jsme dostali možnost nechat takovým způsobem odkaz pro další generace jinde než jenom v archivech,“ vyjádřila se žďárská místostarostka Dagmar Zvěřinová. Výběrem materiálů, jež budou do makovice poutního kostela uloženy, byl pověřen Zdeněk Málek, ředitel Regionálního muzea na Tvrzi.

Ten byl při volbě dokumentů omezen především prostorem. Makovice, do níž se budou materiály ukládat, má totiž pouze padesáticentimetrový průměr, který je navíc ve středu rozdělen tyčí.

„Nakonec jsme vybrali roční zápis z kroniky z roku 2008, dále přehled všech ulic a částí města v současnosti, nejrůznější pohlednice, brožuru o Zelené hoře, fotografie okolí kostela a pak také dvě stránky textu, kde jsou mimo jiné výsledky posledních voleb,“ vyjmenoval Zdeněk Málek s tím, že mezi materiály bude uložen také datový nosič DVD. „Zůstává ovšem otázkou, zda si s tím další generace poradí, je to spíš takový pokus,“ dodal ředitel žďárského muzea Zdeněk Málek.

Do prostorů na vrcholku věže kostela budou vráceny i dokumenty, které tam byly nalezeny při nedávné rekonstrukci poškozené makovice. Mimo mincí to byly také cenné listiny, z nichž ta nejstarší pochází až z roku 1793.