Pamětní deska bude označovat místo uložení původního základního kamene. Ten se v loňském roce podařilo vyjmout z budovy bývalé školy. Uvnitř kamene byly nalezeny artefakty z konce 19. století – skleněná lahvička, dobové mince, zakládací listina a několik historických tiskovin.

Poselství pro budoucí generace bude do kamene vloženo i tentokrát. Půjde o krátké pojednání o místní části Hrbov-Svařenov a o pár dalších artefaktů. Slavnostní odhalení pamětní desky se uskuteční v 15 hodin v místním kulturním domě.