„Výkon služby zaměříme v tyto dny do míst v blízkosti školních a předškolních zařízení. Tedy do míst s vysokou intenzitou silničního provozu, zvýšeným pohybem chodců a na riziková místa, kde v minulosti docházelo ke zvýšenému počtu dopravních nehod,“ potvrdil David Jirák, z krajského ředitelství policie.

S policisty dohlížejícími na přechody u školských zařízení se řidiči budou setkávat v celém Kraji Vysočina.