Přestože skončily dubnové zápisy do školky pro většinu rodičů s dětmi v předškolním věku šťastně, našli se i tací, na které se podle vyjádření druhého žďárského místostarosty Ladislava Bárty pro omezenou kapacitu nedostalo. „Zaznamenali jsme převis nějakých 25 dětí. Vzhledem k tomu, že se jednalo z velké části o děti žďárské, tak jsme se snažili najít cestu, jak z toho ven. Domluvili jsme se proto s ředitelkou, že méně využívanou místnost malé tělocvičny v Mateřské škole Sluníčko ve Veselské ulici, u které jsou rovněž toalety, přeměníme na další učebnu," vyjádřil se Bárta.

„Budou s tím náklady, ty ale v rámci rozpočtu pro mateřské školy zvládneme," dodal místostarosta.

Záměru dali zelenou i pracovníci hygienické stanice, podle velikosti prostoru půjde o třídu pro maximálně dvacet dětí, ale počítáno je s osmnácti dětmi. Tím se tedy stávající kapacita mateřinek na území okresního města zvýší z 698 na 716 míst.

Třídu připraví o prázdninách

„Žádost o navýšení kapacity naší mateřské školy v rejstříku mateřských a základních škol jsme už Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy poslali," poznamenala ještě starostka Dagmar Zvěřinová. Stavební práce spojené se vznikem nové učebny prozatím nezačaly. Jak sdělila ředitelka Mateřské školy Žďár nad Sázavou Milada Vránková, letošní školní rok skončil teprve před několika dny. Zároveň ujistila, že v průběhu měsíců července a srpna se v objektu avizovaná přestavba stihne udělat.

„Rodiče dětí, kteří po zápisech od nás dostali dopis o nepřijetí, jsme v souvislosti s rozhodnutím vedení města otevřít novou třídu samozřejmě kontaktovali. Někteří ji přijali a své dítě k nám od září dají, jiným se již mezitím podařilo umístit svého potomka do mateřské školy mimo Žďár nad Sázavou. Další pak nechtěli, aby jejich dítě navštěvovalo právě školku ve Veselské ulici, a raději si rok počkají na místo ve školce, kam chtějí dítě skutečně umístit," okomentovala reakce rodičů na novinku Milada Vránková. Také dodala, že novou třídu určitě zaplní.

Radost nad navýšením počtu míst ve žďárských mateřinkách neskrývala Tereza Musilová. Dcera se jí narodila v květnu, když ji chtěla dát ve třech letech do školky, protože musela nastoupit do zaměstnání, nebylo jí vyhověno. „Takže mi ji vzali až od září, do té doby se v hlídání střídali prarodiče. Za rok bych chtěla dát do školky ještě syna, doufám, že s tím, i díky vzniku nové učebny, nebudou takové problémy jako před lety," pravila Musilová.

Potíže s uspokojením poptávky rodičů po přijetí svých ratolestí do některé ze sedmi mateřských školek ve Žďáře nad Sázavou otevírá podle radních opětovně diskuzi, kterou na toto téma již v minulosti vedli. Jedná se především o otázku zapojení okolních obcí do systému úhrad za děti, již mají trvalé bydliště v jejich obci, ale chodí do mateřinek v okresním městě.

„Město Žďár nad Sázavou musí v rámci systému na tyto děti doplácet, avšak daňová výtěžnost za jejich rodiče jde nikoliv Žďáru, ale do obcí, kde bydlí. Jsme si vědomi toho, že historicky byly tyto obce vždycky pod Žďárem, ale nyní jsou samostatné a měly by v rámci samosprávy naplňovat rovněž tuto povinnost," míní třeba místostarosta Ladislav Bárta.