Se svou manželkou Marií Manrique de Lara a s celým průvodem přijel někdejší majitel novoměstského panství Vratislav II. z Pernštejna, nejvyšší kancléř království českého a rytíř řádu Zlatého rouna.

Vratislav, prostřední ze tří synů Jana z Pernštejna, byl pán dobročinný a také nádherymilovný. To byl také důvod, proč jej tížily značné dluhy. 8. září 1564 si na jejich splátku vypůjčil od Novoměšťanů deset tisíc zlatých. Patnácti zlatými se na této půjčce podílelo i Rokytno, které patřilo mezi 24 osad, jež Vratislav, kromě Nového Města a Jimramova, vlastnil.

Ale nejen historie byla tématem rokytenského dětského dne. Nechyběly ani četné soutěže, které pro nejmenší připravili členové Vratislavova průvodu, hudba, tanec a mnohá další překvapení.