PPK patřil mezi jednu z mnoha aktivit ochranářů v loňském roce. Nejvíce finančně náročné bylo bezlesí. „Vloni jsme dostali okolo pěti milionů korun a čtyři miliony z celkové sumy šly na kosení a pastvu," vyjádřil se mluvčí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy Jaromír Čejka.

Peníze byly použity na údržbu osmdesáti pěti lokalit o celkové výměře 220 ha, které vyžadují tradiční obhospodařování ručním kosením. To je ne vždy majiteli pozemků přijímáno s porozuměním, protože je značně namáhavé. O to více ochranáře potěší, když se jim ozve další zájemce o takovýto způsob údržby pozemku. „Přihlásil se nám taky vlastník z katastrálního území Vepřová. Dvacet let se tady ruční kosení neprovádělo a nyní sám majitel pozemku projevil zájem o to, jestli by louku mohl obnovit," nechal se slyšet mluvčí CHKO.

Ochranáři v lokalitě vytyčili monitorovací plochu, na níž bude každoročně zjišťována skladba rostlin.„Chtěli bychom vysledovat, jestli se tu peníze vynaložily smysluplně a jestli dochází k pozitivním změnám," řekl Čejka.

V podprogramu les byly v loňském roce na pěti lokalitách vybudovány oplocenky s výsadbou původních dřevin jako je jedle a buk. Podle ochranářů je velmi důležitá obnova přirozeného porostu. S tím souhlasí i lesníci. „Původní dřeviny jsou odolnější, navykly po staletí přírodním vlivům, jako je například námraza, převládající směr větru a další," potvrzuje Bohumil Dostál z Městského úřadu Nové Město na Moravě, který má na starosti lesní hospodářství a zeleň.

Voda, to jsou především tůňky, které byly vloni na jaře vybudovány u rybníka Dívka. Záměrem bylo zřízení nových biotopů pro kuňku obecnou. Akce byla korunována úspěchem už v témže roce, protože již v letních měsících zde byl výskyt kuňky prokázán.

V rámci osvěty a vzdělávání byl proveden úklid v okolí skalních útvarů ve Žďárských vrších. „Jednalo se celkem o devatenáct lokalit a tohoto úkolu se zase ujali žďárští vodní skauti," pochválil Jaromír Čejka.

Poslední podprogram, výzkum a podkladové materiály, byl vloni zastoupen třemi akcemi zaměřenými na inventarizační průzkumy vodních brouků na přírodních památkách nacházejících se v severní části CHKO Žďárské vrchy, které se nazývají Návesník, Zlámanec a Ratajské rybníky.