„Návrhů se sešlo celkem jedenáct a jsou opravdu různorodé. Zejména se však jedná o úpravu veřejného prostoru či volnočasových ploch,“ informovala mluvčí žďárské radnice Nikola Adlerová. Nyní je na řadě odborné zhodnocení zaslaných návrhů.

Participativní rozpočet umožňuje, aby se obyvatelé zapojili do rozhodování o rozvoji města, přičemž radnice vyhradí část financí z rozpočtu a lidé pak podávají své tipy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Ty pak projdou veřejným hlasováním.

Hlasování o tom, který projekt by měla radnice v příštím roce zařadit do rozpočtu města a zrealizovat, proběhne v říjnu, a to jak elektronicky, tak i prostřednictvím hlasovacích lístků, které bude možné vhodit do sběrných uren v městském úřadu, poliklinice, relaxačním centru či knihovně.

Na jeden projekt je oproti letošku počítáno s maximální částkou 300 tisíc korun, protože po zkušenostech z prvního ročníku se původně stanovených 150 tisíc ukázalo jako nedostačující částka. Za předpokladu, že by veřejnost udělila nejvíce hlasů projektům v maximální finanční výši, vyčleněných šest set tisíc korun by tak pro rok 2018 stačilo pouze na dva.

Na čtyřech úspěšných letošních projektech, kterými jsou úprava vstupu do úvozu na Klafaru s připomínkou prvního osídlení Žďáru, úprava terénu po pokácených topolech ve Farských humnech, oplocení volnočasového areálu pro děti a mládež ve Farských humnech a obnova vodního prvku v atriu za náměstím, se podle žďárské radnice pracuje.

Ilustrační foto
Po Žďáře rozmístí dalších pět laviček podle přání lidí