Masaryk přijel na Vratislavovo náměstí v otevřeném automobilu. „Tak, jak tomu bylo před 90 lety,“ připomenula autorka soudobého scénáře návštěvy prvního československého prezidenta do městečka na Horácku Eva Kulková.

Na náměstí Masaryka přivítali čelní představitelé města a novoměstského mikroregionu, kteří pronesli uvítací řeč. Na ni Masaryk odpověděl svým děkovným projevem. Došlo i na připomenutí skutečné příhody, která se při skutečné návštěvě Masaryka ve městě stala.

Tehdy prezidenta oslovil také výměnkář Josef Bukáček, který jej pozdravil jménem Horáků a horské vesnice Petrovice. Poděkoval mu za za návštěvu a chtěl jej po staru uvítat chlebem a solí. Děvčata v tradičních horáckých krojích potom podala Masarykovi chleba, ale na nůž se jaksi zapomnělo. Dědoušek Bukáček si ovšem s tímto opomenutím snadno poradil – vytáhl z kapsy zavírací nůž, otřel ho o rukáv a podal panu prezidentovi, který si ukrojil, krajíc chleba posolil a ochutnal.

Pořadatelé se nesnažili o přesnou rekonstrukci návštěvy prezidenta ve městě. „Pouze o připomenutí jeho poslední návštěvy u nás,“ řekla Eva Kulková.

Hraná připomínka významné události v historii Nového Města na Moravě i tak pobavila stovky přihlížejících diváků. „Hezky a vtipně to sehráli,“ řekla Petra Marková. „Děti se už ptaly, jestli máme doma kulatý chleba. Tak už tuším, na co si budou chtít doma hrát,“ usmála se maminka pětileté Lucie a osmiletého Filipa.

Oslavy Nova Civitas začaly v Novém Městě na Moravě už v pátek. Zapojily se do nich školy, organizace i spolky, které při slavnostech prezentovaly svou činnost. Součástí bohatého dvoudenního programu byl i farmářský trh, spanilá jízda cyklistů či vyhlášení sportovních výkonů města. Uskutečnila se také řada koncertů. Vystoupil Jiří Schmitzer nebo třeba kapela Visací zámek.

Jak to bylo před devadesáti lety
V neděli 17. června na den přesně uplynulo 90 let od jedné z návštěv prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v Novém Městě na Moravě. Nebyla to návštěva první, ta se uskutečnila již v roce 1906 v rámci vzpomínkového shromáždění k 50. výročí úmrtí K. H. Borovského, zato patrně nejslavnější a nejhonosnější. Přípravy na tuto událost trvaly pouze pár týdnů a sami Novoměšťané vítali v roce 1928 „prezidenta Osvoboditele“ velice vstřícně. Již před městem čekala na prezidenta selská jízda, po celé cestě až na náměstí stály špalíry mávajícího lidu. Na tribuně u katolického kostela čekali hodnostáři, zástupci spolků a církví, děvčata v krojích, děti a mládež a další. Ve městě bylo instalováno pět velkolepých slavobrán dle návrhu malíře Aloise Podlouckého, které budí úžas i dnes. Při příjezdu prezidentského vozu zahrála Horácká hudba slavnostní fanfáru z opery Libuše a prezident předstoupil před mávající dav na tribunu, kde promluvil k lidu a pozdravil se se všemi přítomnými. Po oficialitách se Masaryk odebral Školní ulicí na slavnostní oběd do nazdobené sokolovny, která stála v místech dnešního kulturního domu, a i tam byla sokoly postavena slavobrána. Po obědě byl předán starostou města Rudolfem Litochlebem prezidentovi dar v podobě obrazu Josefa Jambora. Pak již tehdejší prezident nasedl do své ho vozu a odebral se dále směrem na Žďár.