Masaryk přijel na Vratislavovo náměstí v otevřeném automobilu. „Tak, jak tomu bylo před 90 lety,“ připomenula autorka soudobého scénáře návštěvy prvního československého prezidenta do městečka na Horácku Eva Kulková.

Na náměstí Masaryka přivítali čelní představitelé města a novoměstského mikroregionu, kteří pronesli uvítací řeč. Na ni Masaryk odpověděl svým děkovným projevem. Došlo i na připomenutí skutečné příhody, která se při skutečné návštěvě Masaryka ve městě stala.

Štursova socha Píseň hor.
Socha pasáčka byla přestěhována

Tehdy prezidenta oslovil také výměnkář Josef Bukáček, který jej pozdravil jménem Horáků a horské vesnice Petrovice. Poděkoval mu za za návštěvu a chtěl jej po staru uvítat chlebem a solí. Děvčata v tradičních horáckých krojích potom podala Masarykovi chleba, ale na nůž se jaksi zapomnělo. Dědoušek Bukáček si ovšem s tímto opomenutím snadno poradil – vytáhl z kapsy zavírací nůž, otřel ho o rukáv a podal panu prezidentovi, který si ukrojil, krajíc chleba posolil a ochutnal.

Pořadatelé se nesnažili o přesnou rekonstrukci návštěvy prezidenta ve městě. „Pouze o připomenutí jeho poslední návštěvy u nás,“ řekla Eva Kulková.

Hraná připomínka významné události v historii Nového Města na Moravě i tak pobavila stovky přihlížejících diváků. „Hezky a vtipně to sehráli,“ řekla Petra Marková. „Děti se už ptaly, jestli máme doma kulatý chleba. Tak už tuším, na co si budou chtít doma hrát,“ usmála se maminka pětileté Lucie a osmiletého Filipa.

Oslavy Nova Civitas začaly v Novém Městě na Moravě už v pátek. Zapojily se do nich školy, organizace i spolky, které při slavnostech prezentovaly svou činnost. Součástí bohatého dvoudenního programu byl i farmářský trh, spanilá jízda cyklistů či vyhlášení sportovních výkonů města. Uskutečnila se také řada koncertů. Vystoupil Jiří Schmitzer nebo třeba kapela Visací zámek.

Jak to bylo před devadesáti lety
V neděli 17. června na den přesně uplynulo 90 let od jedné z návštěv prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v Novém Městě na Moravě. Nebyla to návštěva první, ta se uskutečnila již v roce 1906 v rámci vzpomínkového shromáždění k 50. výročí úmrtí K. H. Borovského, zato patrně nejslavnější a nejhonosnější. Přípravy na tuto událost trvaly pouze pár týdnů a sami Novoměšťané vítali v roce 1928 „prezidenta Osvoboditele“ velice vstřícně. Již před městem čekala na prezidenta selská jízda, po celé cestě až na náměstí stály špalíry mávajícího lidu. Na tribuně u katolického kostela čekali hodnostáři, zástupci spolků a církví, děvčata v krojích, děti a mládež a další. Ve městě bylo instalováno pět velkolepých slavobrán dle návrhu malíře Aloise Podlouckého, které budí úžas i dnes. Při příjezdu prezidentského vozu zahrála Horácká hudba slavnostní fanfáru z opery Libuše a prezident předstoupil před mávající dav na tribunu, kde promluvil k lidu a pozdravil se se všemi přítomnými. Po oficialitách se Masaryk odebral Školní ulicí na slavnostní oběd do nazdobené sokolovny, která stála v místech dnešního kulturního domu, a i tam byla sokoly postavena slavobrána. Po obědě byl předán starostou města Rudolfem Litochlebem prezidentovi dar v podobě obrazu Josefa Jambora. Pak již tehdejší prezident nasedl do své ho vozu a odebral se dále směrem na Žďár.