„Letos registrujeme v Moraveckých Pavlovicích jedno Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Kraví hora a dva samostatné nezávislé kandidáty," informovala tajemnice Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem Eva Špatková. „Sdružení má celkem šest kandidátů, v obci je pětičlenné zastupitelstvo. Takže se může stát, že pokud by vyhrálo sdružení, budou místa v zastupitelstvu jejich. Ale záleží na tom, jak budou lidé křížkovat," dodala Špatková.

Kraví hora

Název sdružení Kraví hora, evokuje představu, že jde o příznivce hlubinného úložiště jaderného odpadu, které by mohlo v Kraví hoře vzniknout. To před nedávnem vyvolalo velké emoce. Starosta Moraveckých Pavlovic Josef Havránek skutečnost, že jde o podporu úložiště, popírá.

„Ne všichni naši kandidáti jsou zastánci úložiště. V názvu sdružení je Kraví hora proto, že je to kopec nad obcí, má 611 metrů nadmořské výšky. Na naší kandidátce je pět lidí z Pavlovic a jedna kandidátka z Habří," obhajoval název sdružení Josef Havránek.

Naopak jeden ze samostatných kandidátů a velký odpůrce hlubinného úložiště jaderného odpadu Martin Schenk připustil, že tato otázka je jedním z hlavních důvodů, proč se do voleb přihlásil. „Vedly mě k tomu víceméně dvě věci. Jednou z nich je nesouhlas s úložištěm a dalším důvodem je rozdílný názor na to, co se v obci děje. Chtěl bych mít nějaký kontrolní hlas, mít možnost rozhodovat o věcech, podávat protinávrhy," vyjádřil se Martin Schenk.

Před čtyřmi lety obsahovala moraveckopavlovická kandidátka deset samostatných nezávislých kandidátů. „V podstatě šlo o stejná jména, jaká jsme zaregistrovali letos," uvedla Eva Špatková.

Moravecké Pavlovice mají spolu se svou místní částí, s Habřím, okolo pěti desítek obyvatel. Rozdílnost názorů na hlubinné úložiště jaderného odpadu v Kraví hoře je rozděluje. Někteří jsou přesvědčeni, že by pro dotčené obce bylo úložiště přínosem, a že díky němu získají další finanční prostředky do obecních rozpočtů. Jiní se netají obavami z možných následků.

-------------

Víte, že?

Lhůta pro podávání přihlášek politických stran, hnutí či jednotlivců, kteří se uchází o přízeň voličů v říjnovém klání o místa v zastupitelstvech, vypršela v úterý v 16 hodin. „Pak ještě existuje lhůta do 16. srpna, kdy mohou zmocněnci volebních stran nebo nezávislí kandidáti, kteří zmocněnce nemají, měnit pořadí na kandidátních listinách, odvolávat kandidáty popřípadě zařadit jiné kandidáty. My jsme v této době, konkrétně do 6. srpna, povinni předat kopie kandidátních listin Českému statistickému úřadu. Do 13. srpna můžeme ještě volební strany vyzvat, aby odstranily závady, které se na kandidátních listinách vyskytnou. Od 11. do 23. srpna vydáváme rozhodnutí o registraci kandidátní listiny, které zveřejňujeme na úřední desce," informovala tajemnice Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem Eva Špatková. 23. srpnem registrace kandidátů definitivně končí.