Má podle vedení bystřické radnice stát do dvou let. „Měli jsme zájemce, který tam chtěl domov pro seniory vybudovat, ale vzhledem k tomu, že už se rok neozval, zastupitelé zrušili původní záměr, protože už máme zájemce nového. Souhlasí i s vybudováním infrastruktury kolem domu a je zařazen v krajské síti zařízení poskytujících tyto služby,“ uvedl starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.

Město na stavbu domu pro seniory prodá pozemky, koupě má být dvoustupňová, tedy uzavřená až po zhotovení a kolaudaci stavby. Podmínkou prodeje pozemku je závazek vybudovat potřebnou infrastrukturu včetně parkovacích stání a provést výsadbu zeleně a parkovou úpravu v okolí domu.

V novém domě pro seniory je počítáno se sto místy, z nichž 68 bude určeno lidem, již potřebují zvýšenou péči, například trpícími Alzheimerovou chorobou, zbývající pak seniorům, kteří již nejsou schopni žít sami. „Počítáme s tím, že město se bude podílet z pěti procent na provozní ztrátě,“ upřesnil starosta.

Do budoucna se pak v Bystřici počítá ještě s jedním domem určeným penzistům, menším a rovněž postaveným a provozovaným soukromou firmou, který je naplánován za biomasovou kotelnou. Potřeba zvýšit počet míst pro seniory, kterých bude do budoucna ve městě přibývat, souvisí i s nízkou kapacitou již fungujících pobytových zařízení. „Kapacita domova důchodců v Mitrově, o který se místní lidé zajímají nejčastěji, je nedostačující,“ připomněl místostarosta Bystřice Josef Vojta.