Ochranáři jako by jej vyslyšeli. Hned deset z převážné většiny chráněných a ohrožených druhů obojživelníků se sice neusídlilo přímo na trase plánované dopravní stavby, ale v malém rybníčku Pihoun, který s ní bude podle zveřejněných plánů sousedit. Ale i to je problém.

„Obojživelníci se k vodní ploše totiž stahují z okolních polí, luk a i přes nedalekou zahrádkářskou kolonii, aby se v rybníce rozmnožili. Volí stále stejnou trasu a od migrace je neodradí žádná bariéra. Kdyby museli při svém přesunu překonávat nějakou komunikaci, třeba právě plánovaný obchvat, došlo by k jejich devastaci,“ vyjádřil své obavy Petr Mückstein, zoolog Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy.

Rybník Pihoun, který nyní patří několika soukromým vlastníkům, se nachází při samém okraji okresního města, za sídlištěm Stalingrad. V rámci letošního monitoringu výskytu obojživelníků v něm ochranáři objevili nečekané množství chráněných i ohrožených druhů.

Ve vodní nádrži žije kuňka obecná, blatnice skvrnitá, ropucha zelená, ropucha obecná, rosnička zelená, čolek horský a čolek obecný, skokan zelený, skokan krátkonohý a skokan hnědý. Jen poslední jmenovaný druh nespadá jako jediný z desítky obojživelníků mezi zvláště chráněné druhy.

Nejpočetnější populace Žďárska

„Kuňka obecná, jejíž populace je v Pihounu dokonce nejpočetnější na celém Žďársku, patří navíc mezi takzvané druhy chráněné podle práva Evropského společenství. Zařazena je také mezi evropsky významné druhy chráněné v rámci soustavy Natura 2000,“ popsal Deníku zoolog CHKO Žďárské vrchy Petr Mückstein.

Důvodů, proč se kuňce i dalším obojživelníkům v rybníčku daří, je hned několik. V Pihounu se nechovají ryby, které by konzumovaly nakladené jikry obojživelníků. Roste tam také dostatek vodní vegetace.

Hloubka malé nádrže je nepatrná a mělký rybník s rychle se zahřívající vodou obojživelníkům, zvláště těm teplomilným, vyhovuje. Vědět o sobě v těchto dnech dávají také výraznými zvukovými projevy.

„Kuňky a blatnice se ozývají nejen v noci, ale i během dne. Pokud by ale tento koncert chtěl někdo slyšet, měl by tam dojít až po poledni, kdy bude voda dostatečně prohřátá. Je to nádherný zážitek, a to jak na poslech, tak i na pohled,“ nechal se slyšet Jaromír Čejka ze Správy CHKO Žďárské vrchy.

Rybník Dívka, větší vodní plocha nedaleko Pihounu, již v návrhu na evropsky významnou lokalitu je. V této nádrži a také v rybníce Miškovec totiž dříve ochranáři nalézali velké množství chráněných obojživelníků. V poslední době však začal jejich výskyt řídnout. Nyní se odborníkům nabízí vysvětlení – obojživelníci se zřejmě přemístili do výhodnější lokality rybníka Pihoun. Ochranáři se podle Čejky nyní budou snažit najít způsob, jak unikátní lokalitu ochránit a zabránit její případné likvidaci v souvislosti s plánovanou stavbou obchvatu.

O jeho vybudování se ve Žďáře hovoří již desítky let. Nyní je plán za několik miliard korun ve fázi studie, která byla letos v únoru představena veřejnosti.

Stále však zůstává otázkou, zda na stavbu sežene jihlavské Ředitelství silnic a dálnic České republiky potřebné finance. I kdyby šlo navíc vše podle plánu, dříve jak za deset let se stavět nezačne. Překonat je totiž třeba veškeré papírování a přípravy projektu.