Zchátralou budovu, která je už léta místním obyvatelům solí v očích, vlastní společnost VHS Bohemia. Ta ji teď nechá zdemolovat. Potvrdil to Petr Kučera, předseda představenstva VHS Bohemia. Přesné datum zahájení demoličních prací nesdělil. Termín dokončení demolice, dohodnutý s radnicí nejpozději na polovinu letošního září, však podle něj platí.

Ve čtvrtek 17. července se konalo ohledně demolice objektu Bílý lev jednání se zástupci stavebního odboru žďárského městského úřadu. „Byl předložen a odsouhlasen technologický postup prací a v této době probíhá vyřízení veřejného záboru, povolení vjezdu nákladních vozidel na staveniště a dalších potřebných povolení k zahájení prací," informoval Petr Kučera. Jak dále uvedl, začátek demoličních prací souvisí právě se zajištěním všech povolení. „Předpokládaný termín dokončení je skutečně do 15. září 2014," připomněl Kučera.

Rozhodnutí o odstranění stavby je vydané. „Provedení demolice zajišťuje investor," doplnila Libuše Pitková, vedoucí stavebního odboru žďárského městského úřadu. Výběrové řízení VHS Bohemia na odstranění stavby podle Kučery vyhrála severomoravská společnost Mrozek a.s. Kolik bude zbourání polorozpadlého hotelu stát? „Orientačně nás vyjde zhruba na čtyři miliony korun," řekl Petr Kučera.

Bourání hotelu nyní bude pro firmu náročnější. Demoliční práce zkomplikovala celková rekonstrukce povrchů žďárského náměstí Republiky. Ta začala právě v místech, kde se pomalu rozpadá zašlá sláva Bílého lva.

V této části náměstí už jsou práce hotové včetně nové dlažby. Bourat a odvážet suť bude tedy nutné ze zadní strany objektu, aby demoliční práce a těžká technika rekonstruované povrchy na náměstí opět nerozbily. „Pokud tam případně k poškození dojde, investor uvede na své náklady místo do původního stavu," připomněl místostarosta Žďáru Jaromír Brychta.

Další využití pozemku, odkud ruina hotelu zmizí, zatím není určeno. „Nová zástavba tedy na demolici ihned navazovat nebude," sdělil Petr Kučera. Také způsob zajištění „díry" v zástavbě náměstí se teprve upřesní. „O tom pak budeme rovněž jednat se stavebním úřadem," dodal předseda představenstva VHS Bohemia Petr Kučera.

Podle starostky Žďáru Dagmar Zvěřinové bylo hlavní, aby nevzhledná ruina Bílého lva Žďáranům zmizela z očí, přímo na demolici ale vedení města netrvalo. Obecné ohrožení dům nezpůsoboval, má pevný skelet a nehrozilo jeho zhroucení. VHS Bohemia se ale rozhodla ho zbourat, neboť vnitřní uspořádání prostor je pro současné požadavky případné přestavby už zastaralé.

Bývalý hojně navštěvovaný hotel v centru Žďáru sousedí s historickými domy. Potíže s ním trvají asi 16 let. VHS Bohemia je jeho pátým majitelem. Do soukromých rukou hotel prodal bývalý státní podnik Restaurace a jídelny v tzv. malé privatizaci. Původně nadějný záměr zbudovat tam podnikatelský inkubátor asi před dvěma lety ztroskotal, protože projekt nezískal dotaci z Evropské unie. Žďárané si na „olezlý", rozbitý dům hojně stěžují, a v současné době ruina na nově vydlážděné části náměstí Republiky ještě více „vyniká".