Zvítězila s ní v krajském kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.

„Uvědomila jsem si, jak málo vozíčkářů vídám ve svém běžném životě vzhledem k odhadům, že v České republice je asi 300 tisíc tělesně postižených,“ vysvětlila Iveta, proč se rozhodla zpracovat právě téma lidí, kteří nemohou chodit a pohybují se pomocí invalidního vozíku.

Studentka se pak setkávala s vozíčkáři a poznávala jejich každodenní problémy. Jak ve škole, tak i v zaměstnání nebo třeba v lékárně. Další informace se dozvěděla z dotazníkového šetření. „Jako součást práce jsem také vypracovala přehled žďárských institucí, škol, úřadů, kulturních a sportovních zařízení z hlediska jejich přístupnosti,“ doplnila Iveta.

Po zkušenostech s vozíčkáři se Iveta Šotolová rozhodla zdravotně postiženým lidem věnovat i nadále svou pozornost. „Zjistila jsem, že pomáhat se dá v každém věku, a přihlásila jsem se do žďárského Handicap sport clubu jako dobrovolnice. V této sféře nikdy není dostatek jak finančních prostředků, tak i pracovních sil. Každý ale můžeme pomoci a místní organizace rády uvítají další nové dobrovolníky,“ prohlásila gymnazistka.

Svoje vysoké ocenění Iveta bere jako povzbuzení k další práci. Finanční výhru ve výši dva tisíce korun použije k úhradě nákladů na další práci, se kterou bude v SOČ soutěžit v příštím roce. Své další téma však zatím dívka neprozradila.

Lucie Pátková