„U nás je problém, že máme malý byt a dvě školačky. Verunka chodí do třetí třídy, takže se zvládá učit sama, ale Simča je prvňačka. Obě teď měly dopolední vyučování, takže jsme to řešily tak, že jedna byla v obýváku a druhá v kuchyni, aby měly klid a mohly se soustředit,“ popsala maminka Dana Procházková z Třebíčska.

Online výuku u prvňáčků zavedli na základní škole v Jemnici, kde mají vyučování na dvě části. „Máme dopolední a odpolední hodinový blok. Protože je dětí hodně, rozdělili jsme je na polovinu na základě ankety s rodiči. Někteří totiž chodí do práce nebo mají více dětí, které se účastní online vyučování, proto preferovali spíše odpolední hodinu,“ vysvětlil ředitel školy Zdeněk Hirt.

Malí žáci se učí hlavně Český jazyk a matematiku. „Jednou týdně zařazujeme i prvouku. Mezi jednotlivými částmi mají děti pětiminutovou přestávku, kterou obvykle využívají ke komunikaci mezi sebou. Hodina probíhá téměř stejně jako ve třídě. Na začátku je zařazena motivační část, dále manipulační část s pomůckami jako jsou písmenka, osy nebo penízky. Pak probíráme učivo podle učebnic,“ nastínila učitelka Radka Šestáková z jemnické základní školy.

Ilustrační foto.
Senior Pointy se na Vysočině zaměřují zejména na opuštěné důchodce

Výuku v kyberprostoru funguje také na základní škole v Jihlavě. „Prvňáci mají společnou online hodinu přibližně dvakrát týdně. Výuka je společná pro všechny žáky, a podobá se té ve škole, děti plní úkoly podle pokynů paní učitelky a zároveň se učí i novou látku,“ sdělila Markéta Pfeiferová ze základní školy T. G. Masaryka v Jihlavě.

Hodiny jsou pro prvňáky přizpůsobené. „ Mají svá specifika, probere se méně učiva, vyučování probíhá denně zhruba čtyřicet minut a musí být častěji zařazeny relaxační chvilky,“ řekla zástupkyně ředitele Eva Bártová ze Základní školy V Sadech v Havlíčkově Brodě. Učitelky poznají, když už žáci nemohou. „Vidí, zda prvňáčci ještě zvládnou spolupracovat. Výuka je upravena podle jejich pozornosti a paní učitelky často s dětmi střídají činnosti tak, aby si udržely pozornost,“ vysvětlila Pfeiferová.

Velkou výhodu jsou při hodinách na dálku interaktivní učebnice. „S dětmi díky nim můžeme sdílet na obrazovce stranu, kterou probíráme a vyplňujeme. Usnadňuje to orientaci dětí při práci a rodičům to umožňuje sledovat, jak jejich dítě pracuje. Na konci hodiny je vždy krátké opakování, které je zahrnuto v pracovním listě nebo v učebnici, jež děti samy vypracují a rodiče ji nafotí a pošlou do elektronické žákovské knihy ,“ pochvalovala si učitelka Jarmila Stehlíková ze základní školy v Jemnici.

Moc chtějí hrát, ale jestli hokejisté Horácké Slavie (v bílém) a Dukly v sobotu vyjedou na led, se stále neví.
Ujčík i Barvíř chtějí hrát. O osudu Chance ligy se rozhodne nejspíš ve středu

Vyučování přes počítač mají i děti se specifickými potřebami. „ Mají možnost připojit se individuálně do hodin, které vede speciální pedagog. Kromě prvňáčků ji hojně využívají i ostatní ročníky. Online vyučování rozhodně nenahradí klasické vyučování, ale v této chvíli nám velmi pomáhá v udržení sociálního kontaktu s dětmi,“ mínil ředitel Hirt.

Nedílnou součástí vyučování prvňáčků jsou také jejich rodiče. „ Jsou většinou u prvňáčků přítomni, pomáhají jim s organizací pomůcek a ovládáním PC,“ vyjmenovala Pfeiferová. Je to pro ně také možnost vidět, jak vyučování vypadá. „ Mohou nahlédnout do procesu, metod a způsobu komunikace učitele s dětmi. Bez jejich pomoci a podpory bychom však takto pracovat nemohli. Za to jim patří velký obdiv a dík,“ dodal Hirt.

Zpočátku distanční výuky panovaly obavy ohledně vybavení a funkčnosti hodin. Černé scénáře se nepotvrdily „Naše škola byla připravena poskytnout elektroniku i Wi-Fi těm, kteří by měli problém. Rodiny mají dostačující vybavení pro online výuku,“ potvrdil Hirt.

Zakládající členka Charty 77 a slavná zpěvačka, se aktivně zapojila do boje proti komunistickému režimu. Její píseň Modlitba pro Martu se stala jedním ze symbolů státního převratu.
Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Jihlavou se ponese Motlitba pro Martu

Pokud měly rodiny problém, školy jim pomohly. „Máme v rámci školy několik rodin, kterým jsme zapůjčili notebooky. Někteří využili nabídky společnosti, který jim poskytla bezplatné datové připojení,“ uvedla Pfeiferová.

Od příštího týdne by prvňáčci měli vyměnit notebooky a sluchátka za tužky a lavice ve školách. „Zprávu o návratu do škol, děti uvítaly s nadšením,“ prozradil ředitel Hirt. Ve školách je čeká opakování. „Procvičí si a zopakují probrané učivo. Pracovní návyky budeme vytvářet znovu a stejně tak se budou učitelé intenzivně věnovat socializaci dětí do kolektivu,“ doplnila Eva Bártová.