Aby mohla zvládat co nejvíce věcí jako její vrstevníci, potřebuje Linda speciální pomůcky.

„Teď bychom chtěli pořídit rozlišovač barev. Vypadá podobně jako dálkový ovladač na televizi a po přiložení k předmětu řekne, jakou barvu daná věc má," vysvětluje Lindina maminka Petra. Rozlišovač dokáže určit i přesnější odstíny barev a Lindě by tak pomáhal nejen ve škole, ale i ve volném čase.

Shánět pomůcky pro děti s tímto handicapem ale není jednoduché. „Pokud bychom měli sečíst vše, co by Linda potřebovala, dostali bychom se přes půlmilionovou částku. Pojišťovna bohužel moc prostředků neposkytuje, sociálku můžeme o pomůcky žádat jednou za pět let. A právě například rozlišovač, který bychom chtěli nyní pořídit, vyjde zhruba na dvacet tisíc korun," podotýká Petra Jůdová.

Ačkoli rodina pomůcky pro Lindu nakupovala většinou sama nebo si je půjčovala třeba od Rané péče, nyní se rozhodla vydat trochu jinou cestou. „Všude čtu, že se pro handicapované děti sbírají víčka od PET lahví. Tak jsme si říkali, proč nezkusit získat peníze na rozlišovač pro Lindu touto cestou," vysvětluje matka.

Protože je Petra Jůdová členkou jamské organizace Českého svazu žen, sbírku svaz zaštítil a pomáhají tak i ostatní členky třeba při distribuci plakátů. „Zatím jsme nasbírali asi třicet kilogramů víček. Už jsme domluveni s jednou společností, která si pro víčka vždy přijede, převáží je a peníze nám pošle na účet," popisuje maminka Lindy princip sběru.

Za jeden kilogram víček rodina dostane sedm korun. „Je to běh na velmi dlouhou trať. Naštěstí ale nejsme v situaci, kdy bychom nutně potřebovali peníze na nákladnou léčbu. Chceme ale, aby Linda měla co nejjednodušší život," dodává maminka.

Kromě Lindy rodiče zaměstnává také její dvojče bratr Patrik. „S kluky zlobí, ale když potřebuju, pomůže mi," chválí bráchu Linda. „Je to pravda, nedá na ni dopustit," doplňuje ji maminka.

Sourozenci spolu chodí i do jedné třídy, Linda od začátku navštěvuje běžnou základní školu. „Děti ji berou jako součást kolektivu, pomáhají jí a přátelí se s ní. S učením jí pomáhá asistentka. Den předem připravuje přepis látky, kterou budou děti probírat v hodině, takže Linda pracuje se stejnými texty a reaguje ve stejné chvíli na stejné věci jako ostatní děti," vysvětluje maminka.

Úkoly si doma s bratrem dělají každý zvlášť. „Je to víceméně podobné, jen Lindě třeba zapisuji matematiku do kolonek tak, jak mi nadiktuje," říká Jůdová. „Domácí úkoly si děláme každý zvlášť, aby ode mě Patrik neopisoval," doplňuje ji Linda.

Ve volném čase se dívka učí hrát na klávesy nebo poslouchá rádio. Její nejoblíbenější hračkou je skřítek Storidoo. „Umí vyprávět příběhy a já je můžu tvořit společně s ním. Ovládám ho mačkáním oušek," vysvětluje Linda.

Je také velká čtenářka. „Z knihovny v Brně nám babička vozí knihy v Braillově písmu. Linduška je rychlá, za dva dny má jednu knížku přečtenou," usmívá se maminka. „Měla jsem půjčené třeba Děti z Bullerbynu, Míšu kuličku nebo Makovou panenku," dodává Linda.

Přispět jí může prostřednictvím víček od PET lahví kdokoli. Stačí je přinést do vestibulu jamského kulturního domu nebo do redakce Žďárského deníku. „Lidé jsou velmi vstřícní, máme z toho radost," říká maminka Petra Jůdová.