Ten jim umožní pohodlné vyřízení některých úředních úkonů přímo u nich doma, a to zcela bezplatně.

Tato služba sice funguje již několik let, ale spíše nahodile podle konkrétních požadavků klientů. „Navíc nebyla v povědomí obyvatel tolik, jak bychom si představovali. Rádi bychom, aby se o ní dozvěděli i ti, jež o její existenci doposud neměli tušení,“ vysvětlil Jan Havlík, tajemník žďárského městského úřadu.

Pojízdný úřad však mohou využívat pouze ti senioři, kteří nepobírají příspěvek na provoz motorového vozidla a individuální dopravu. Ten se přiznává lidem, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, tedy jsou nějakým způsobem imobilní.

A jak by měli senioři postupovat ve chvíli, kdy budou potřebovat pojízdného úřadu využít? Stačí zavolat na příslušný odbor městského úřadu ve Žďáře a domluvit si s úředníkem termín setkání.

Pracovník, jenž se poté při příjezdu musí prokázat speciálním průkazem, dorazí přímo za klientem.

Pomocí této služby lze vyřídit například žádost o vydání občanského průkazu, ověření podpisu na přihláškách k trvalému pobytu a listinách, výpisy z rejstříků CzechPointu. Zájemci si takto mohou také podat žádost o poskytnutí různých sociálních příspěvků či si nechat doručit již hotový občanský průkaz.