„Rozhodně se nikam nestěhuji,“ podotkl Jaroslav Fiala z Rožné. „Kaliště jsou tady léta a na nástěnce na úřadě pravidelně vyvěšují výsledky měření. Lidé z Rožné žijí poblíž uranových dolů šedesát let, vědí, jak to je. Samozřejmě, někteří proti uranu brojí, ale osobně si myslím, že ta reportáž nikoho nevyděsila,“ dodal Fiala.

O tom je přesvědčena i starostka Rožné Eva Sýkorová. „Nikdo nevolal, nikdo se na to neptal. Všichni vědí, že se provádějí pravidelná měření, mohou se na výsledky zeptat. Zabývají se tím všechny orgány státní správy a nemáme důvod naměřeným a zveřejněným hodnotám nevěřit. A u kaliště jsou všude rozmístěny tabulky zakazující vstup do lokality,“ poznamenala Eva Sýkorová.

„Něco podobného tady už jednou bylo. Před deseti lety Nova odvysílala podobnou reportáž o jezerech smrti, jak to tehdy nazvali, a pak se pár lidí ozvalo. Ale hlavně rodáci, kteří žijí jinde. Například volala jedna paní z Prahy, že reportáž viděla, a ptala se, co je na tom pravdy. Teď už podobná tvrzení lidé berou s nadhledem,“ dodala starostka Sýkorová.

Za dodržení zákona si stojí i vedení podniku Diamo. „V odkalištích K1 a K2 jsou odkalištní vody s pH cca 8, a ne žádné kyseliny. V reportáži byl změřen dávkový příkon záření gama 0,447 mikroGy/hod. Na ložiscích, kde byla ukončena sanace a rekultivace, byl požadavek na dávkový příkon záření gama měřený ve výšce metr nad zemí 0,7 mikroGy/hod. Tudíž je tam ještě rezerva,“ objasnil Břetislav Sedláček, pověřený řízením odštěpného závodu Geam Dolní Rožínka, součásti státního podniku Diamo.

V okolí Rožné se provádějí rozbory zemědělských plodin a hodnotí se také ozáření kritických skupin obyvatel. Přístupové cesty k oběma odkalištím jsou označeny zákazem.

„Nemáme povinnost provést oplocení pozemku, zákon říká buď tabule, nebo plot. Ale ani neuplatňujeme postih za porušení zákazu reportéry při natáčení. Vstoupit do prostoru lze, ale jenom s doprovodem zaměstnance provozovatele, což se ve většině případů děje. Jedná se pouze o slušné vychování,“ doplnil Břetislav Sedláček.