„Máme na školu přislíbenou dotaci z Regionálního operačního programu Kraje Vysočina. Chtěli bychom probouráním do stávající družiny a dostavbou získat další třídu. Ta by pak byla využívána hlavně pro výuku jazyků. A byla by to i počítačová učebna. Nové prostory plánujeme využívat i pro různé mimoškolní aktivity,“ informoval starosta Křídel Zdeněk Tatíček.

V malotřídním křídelském školském zařízení se učí děti od prvního do pátého ročníku. „V budově sídlí také mateřská škola. Tam dochází děti z Křídel a z Branišova. Dostavěním školy by vznikl také prostor pro školku, o umístění dětí v naší školce je větší zájem, než je její kapacita,“ podotkl Zdeněk Tatíček.

Křídelská školka má už několik let povolenou výjimku na počet žáků, je to ale stále nedostačující. „Kapacita školky je devatenáct dětí, díky výjimce jich tam může docházet třiadvacet. Zájem je ale pořád vyšší,“ potvrdil starosta.
Přislíbená pětaosmdesátiprocentní krajské dotace se bude týkat pouze dostavby nové učebny v přízemí. „Náklady na stavbu v prvním poschodí by pak šly celé k tíži obce. Celkový rozpočet na tuto stavební akci je přes dva miliony korun.

Počítáme s tím, že zároveň zateplíme a opravíme střechu. A chceme opravit i inženýrské sítě,“ vysvětlil Zdeněk Tatíček.
Pokud obec dotaci obdrží, začne se stavbou ještě před koncem školního roku. „Opravy jsou plánované hlavně na prázdniny, ale počítáme s tím, že se dětem o týden zkrátí tento i příští školní rok, aby se to všechno stihlo,“ řekl Zdeněk Tatíček.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková.
Martina Sáblíková: Stále cítím bolest, přes kterou musím jít

Křídelští se dotační tituly snaží využívat často a co nejefektivněji. Vloni například v rámci čerpání dotací z Programu obnovy venkova zakoupili komunální techniku na údržbu chodníků a veřejné zeleně. „Pořídili jsme sekací traktor, komunální kartáč, radličku a rozmetadlo včetně dalších drobností. Díky další dotaci, tentokrát z Kraje Vysočina a ministerstva vnitra, jsme zase pořídili nový automobil pro křídelské dobrovolné hasiče,“ uvedl starosta. „A podařilo se nám získat i dotaci na kontejner na plasty,“ dodal Zdeněk Tatíček.